En ny og mere ambitiøs urban dagsorden i EU

​EU’s medlemsstater, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, EU’s regionsudvalg mfl. er netop blevet enige om en ny og mere ambitiøs urban dagsorden (Urban Agenda​), som via øget samarbejde skal bidrage til at skabe vækst, livskvalitet og innovation i EU’s byer.

Baggrund for initiativet
EU er en af de mest urbaniserede regioner i verden, idet mere end 70 procent af den europæiske befolkning er bosat i byer. Det er således også byerne, som oplever nogle af de største udfordringer vi som samfund står overfor. Det gælder eksempelvis i forhold til arbejdsløshed, fattigdom, kriminalitet samt klima- og miljøproblemer. Samtidigt er det også i byerne, man har de bedste muligheder for at imødekomme disse udfordringer og fremme bæredygtig økonomisk udvikling til gavn for hele samfundet blandt andet gennem satsning på forskning og innovation, øget social inklusion samt bekæmpelse af klimaforandringer.
På den baggrund har Europa-Kommissionen sammen med henholdsvis det luxemburgske og det nederlandske EU-formandsskab siden sommeren 2015 arbejdet for at styrke EU’s såkaldte Urban Agenda. Resultatet af dette arbejde er den såkaldte Amsterdampagt, der udgør rammen for EU’s Urban Agenda, og som blev vedtaget på et uformelt rådsmøde den 30. maj 2016.

Øget samarbejde gennem tematiske partnerskaber
Formålet med Amsterdampagten er at fremme samarbejde og koordinering mellem EU’s medlemsstater, byerne og Europa-Kommissionen. Særligt i lovgivningsprocessen, hvor byerne ikke selv er direkte repræsenteret, skal samarbejdet fremmes. Herudover skal samarbejdet bidrage til at lette adgangen til – og brugen af – EU-midler i byerne samt fremme erfaringsudveksling og læring på tværs af EU’s byer.​
Konkret bygges det øgede samarbejde mellem aktørerne op omkring tematiske​ partnerskaber af to til tre års varighed, som hver især skal bidrage til at sætte handling bag EU’s politiske målsætninger i forhold til at skabe vækst, livskvalitet og innovation i EU’s byer. Foreløbigt har fire ud af tolv partnerskaber set dagens lys. Temaerne for de fire partnerskaber er luftkvalitet, boliger, inklusion af migranter og flygtninge samt urban fattigdom.
Der lægges op til i aftalen, at også videninstitutioner vil blive inviteret til at ​​tage del i rådgivningen for arbejdet med Urban Agenda. I forhold til temaet om migration og flygtninge vil creoDK’s nye migr​ationskatalog kunne give input til indsatser på området. I de fire partnerskaber, der allerede er lanceret, indgår der blandt andet relevante DG’er i Europa-Kommissionen, medlemsstater, byer (lokale myndigheder), regioner, URBACT, Euro​cities, European Investment Bank m.fl. Det er fortsat uvist, hvem der inddrages i de resterende otte partnerskaber. Universiteter/eksperter vil kunne blive partnere, der repræsenterer stakeholders. Partnerskaberne tilrådes at bestå af 15 til 20 partnere. Deltagelse i et partnerskab er frivilligt og åbent for alle, som er interesserede, forpligtede overfor partnerskabet, besidder vidtgående ekspertise og viden på området, samt er villig til at bidrage med ressourcer.
Redaktør