Et år efter præsentationen af Energiunionen

​Det er nu mere end et år siden, at Energiunionen blev præsenteret som et led i Europa-Kommissionens strategi for energi i EU. Energiunionen skal sikre et stærkt EU på energiområdet og fremtidssikre EU’s politik for klimaforandringer.

Energiunionen​ blev præsenteret i februar 2015 med det formål at sikre energiudbud, bæredygtighed og konkurrencedygtighed i EU. Den nye union anses at være det største tiltag på energiområdet siden dannelsen af Kul- og Stålunionen i 1952. Energiunionen har fem fokuspunkter: Forsyningssikkerhed, gennemførelse af det indre energimarked, øget energieffektivitet, reduktion af CO2-udledningen og fremme af forskning og innovation på energiområdet.
I 2016 fremsætter Europa-Kommissionen forslag til, hvordan politikken vedrørende Energiunionen skal udformes og implementeres med henblik på at sikre, at målene i EU's 2030 plan​ for energi og klima nås, samt at både planlægningen og afrapporteringen afspejler den integrerede tilgang, der er grundlægende for Energiunionen. Et forslag, der allerede er blevet præsenteret, er pakken om vedvarende energisikkerhed. 

Pakke om vedvarende energisikkerhed
I februar 2016 blev pakken om vedvarende energisikkerhed præsenteret af Europa-Kommissionen. Pakken indeholder flere punkter og skal ses i lyset af blandt andet COP 21 i Paris sidste år, gaskriserne i 2006 og 2009 samt krisen i Ukraine. 
Et centralt element i pakken er vigtigheden af overgangen til vedvarende energi. I dag er EU som verdens største importør af gas meget sårbar over for eksterne omstændigheder. Nødvendigheden af overgangen til alternative energiformer, øget energieffektivitet og større selvforsyning motiveres dermed af andet end rent miljømæssige årsager. Et andet element af pakken fokuserer på den energi, der bruges til opvarmning og nedkøling i bebyggelse og industri. Energiforbruget til disse formål udgør halvdelen af EU’s samlede energiforbrug, hvoraf 75 procent kommer fra fossile brændstoffer. Potentialet for at opnå energieffektivitet inden for denne sektor er derfor stor. Forslaget skal nu behandles, men Europa-Kommissionen opfordrer til hurtig proces og vedtagelse for at styrke EU’s modstandsdygtighed på energiområdet. 

Energy Solutions – et nyt MEP-netværk
Lovforslag, der fremsættes i relation til Energiunionen, vil følge den ordinære lovgivningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet involveres fuldt ud. 
Den 6. april 2016 lancerede en gruppe medlemmer af Europa-Parlamentet ledet af Morten Helveg Petersen, dansk medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre, et nyt netværk; Energy Solutions. Netværksgruppen møder stor opbakning på tværs af Europa-Parlamentets politiske grupper.  Gruppen er opstået i direkte relation til udviklingen af Energiunionen.  Gruppen vil arbejde for, at lovgivning og regulering vedrørende energi rettes mod energisystemet i sin helhed, så der fremadrettet vil være en holistisk og integreret indsats for omlægningen af energisystemet og energioptimering. Ved lanceringen af netværket var flere danske virksomheder til stede, heriblandt Velux og Danfoss, der deler forståelsen af, at man især på bygninger kan opnå stor energioptimering. Samtidig efterspørges på tværs af politikere og interessenter på energiområdet mere ny forskning i energioptimerende løsninger, som let kan bredes ud til den enkelte energiforbruger. Der ønskes også øget incitament til at udnytte de løsninger, der allerede eksisterer, men ikke anvendes optimalt.

Nye energiløsninger sker ikke på bekostning af vækst
En generel holdning blandt oplægsholderne ved lanceringen af Energy Solutions var vigtigheden af, at nye energiløsninger ses som en mulighed for at skabe vækst og produktion.

Dette fokus findes også i oplægget til Europa-Kommissionens offentlige høring​ om holdninger og input til udviklingen af en strategi for forskning, innovation og konkurrence i forhold til Energiunionen, og herunder hvordan de bedste betingelser for vækst og forbrugere kan skabes. Høringen lukker den 31. maj 2016, hvorefter Europa-Kommissionen vil analysere bidragene og præsentere resultatet i september 2016.

Redaktør