Chefens klumme: Et år med krig har forandret Europa

Spørger man den kunstige intelligens og chatbot, ChatGPT, om de største udfordringer for Europa lige nu, er svaret covid-19, klimaforandringer, migration og flygtninge, opdeling og polarisering samt økonomisk usikkerhed.

Vent...

Spørger man så om krigen i Ukraine, får man svaret, at 2014-krigen bestemt er en stor udfordring for Europa. Spørger man specifikt ind til Ruslands invasion af Ukraine i 2022 er chatbottens svar, at den er trænet inden september 2021, og at den derfor ikke ved det. Den fortæller dog også, at en sådan invasion utvivlsomt vil have alvorlige konsekvenser for Europa, og at det sandsynligvis vil øge spændingerne mellem Rusland og de europæiske lande og føre til yderligere politisk ustabilitet og humanitær krise. Det vil også udfordre EU's evne til at opretholde en samlet udenrigspolitik og styrke opfattelsen af, at Europa ikke er i stand til at håndtere udenrigspolitiske kriser på en samlet måde.

Okay, ChatGPT ved ikke alt, men 2021-analysen er interessant. Der var dengang, og så er der nu. Og godt vi ikke lod det blive sådan. Vi lever nu i en verden, hvor Vesten er rykket sammen mod Rusland. Vi lever i et forandret Europa med en ny geopolitisk virkelighed og øget fokus på forsvarspolitik og kriseberedskab samtidig med, at der er opmærksomhed på, at der er andre udfordringer end krigen, herunder energiforsyninger, klimaforandringer, flygtningestrømme og fødevaremangel – og noget coronastøv er der også tilbage.

EU har reageret med blandt andet Green Deal - en digital og grøn genopretningsfond - og energiplanen RePowerEU. Seneste udspil fra Europa-Kommissionen er Green Deal Industrial Plan, som indgår i drøftelsen af EU's langsigtede konkurrenceevne, velstand og rolle på den globale scene samt, hvordan man kan udnytte det fulde potentiale i EU's indre marked - og bøje statsstøttereglerne. Det er store og svære dagsordener, og der er mange borgernære aspekter, som også skal adresseres.

Alas! Som for et år siden på denne plads, håber jeg stadig på, at dagene må blive få, førend vi har fred og frihed i Europa.

Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)​​​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor