Et digitalt indre marked?

Digital teknologi er i dag en essentiel del af hverdagen. Med internettet følger en række muligheder lige fra køb og salg af varer online til at se film eller kommunikere på diverse sociale eller offentlige platforme.

315 millioner europæere bruger internettet hver dag. Samtidig er der en række barrierer såsom geografisk blokering og ineffektiv pakkelevering over grænserne til manglende forbindelse mellem e-tjenester, der begrænser hverdagens digitale aktiviteter.  Derfor vil Juncker-Kommissionen fremlægge en strategi for at overkomme barrierer og muliggøre et digitalt indre marked. Europa-Kommissionen vurderer, at et velfungerende digitalt indre marked vil medføre omkring 340 milliarder euro i øget vækst.

Tre hovedområder

Strategien skal offentliggøres i maj, men Kommissærkollegiet begyndte allerede at drøfte strategiens indhold i marts. Kommissærkollegiet identificerer tre hovedområder, som indsatsen skal rettes mod for, at der kan ske reelle forandringer:

  1. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder
    Dette indebærer at lette e-handel på tværs af grænser og gøre op med den geografiske blokering, som medfører, at mange europæere ikke kan benytte onlinetjenester, der er tilgængelige i andre EU-lande. Derudover fremhæves nødvendigheden af at modernisere lovgivningen om ophavsret samt at forenkle momsordningerne.
  2. Skabe gunstige rammer for digitale netværk og tjenester
    Dette sker blandt andet ved at revidere de gældende regelsæt for telekommunikations- og mediesektoren for at fremme investeringer i infrastruktur, sikre koordination af frekvenser på tværs af EU-medlemslandene og derigennem sikre europæisk tilgang til frekvensforvaltning. Endvidere ønsker Kommissionen at styrke tilliden til onlinetjenester. Det betyder, at forordningen om databeskyttelse skal vedtages hurtigst muligt.
  3. Skabe en europæisk digital økonomi og et digitalt samfund med langsigtet vækstpotentiale
    Hensigten er at hjælpe alle industrisektorer ​med at indarbejde ny teknologi og styre overgangen til en intelligent industri. Det kræver standarder, som sikrer interoperabilitet mellem nye teknologier. Endvidere må spørgsmål om ejerskab over databeskyttelse til standardisering diskuteres for at få mest muligt ud af big data og cloud computing. ​​Kommissionen vil lancere et europæisk cloud initiativ, der blandt andet dækker over certificering af cloud services og en "research cloud".
Redaktør