Et forstærket budget til et tæt forbundet og integreret Europa

Den 6. juni 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen sit budgetforslag til EU’s infrastrukturfond ’Connecting Europe Facility’ for 2021-2027. Kommissionen foreslår et samlet budget på EUR 42,3 mia., som svarer til en stigning på 47 % i forhold til den nuværende budgetperiode 2014-2020.
Vent...

​Connecting Europe Facility skal støtte investeringer i det transeuropæiske transportnet fordelt som følgende; transport (EUR 30,6 mia.), energi (EUR 8,7 mia.) og det digitale område (EUR 3 mia.).  

Som Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker gjorde opmærksom på i sin State of the Union tale (september 2017), er en af Kommissionens top prioriteringer klimaforandringer. Budgetudspillet reflekterer Jean-Claude Junckers ambitioner på klimaets vegne, hvor 60 % af Connecting Europe Facilitetens budget skal bidrage til at indfri klima- og energimålene for 2030. For at realisere disse mål er det afgørende at styrke de tværsektorielle synergier mellem transport, energi og digitalisering.  

Fokus på smart, sikker og bæredygtig mobilitet 

I maj 2018 præsenterede Kommissionen den tredje mobilitetspakke, der er et led i den industripolitiske strategi fra september 2017. Mobilitetspakken indeholder mål om mere sikker trafik, miljøvenlige køretøjer, og innovative tekniske løsninger.  Connecting Europe Facility vil blandt andet støtte miljøvenlige transportformer, samt et sikkert og mere trygt transeuropæisk transportnet. Det vil således fungere som et værktøj til at implementere mobilitetspakken. 

Som noget nyt vil Connecting Europe Facility for 2021-2027 støtte transportinfrastrukturer, der både kan anvendes til civile og militære formål med EUR 6,5 mia. Formålet er at tilpasse det transeuropæiske transportnet til militære krav og forbedre militær mobilitet. Denne indsats skal bidrage til en fuldt udviklet forsvarsunion inden 2025, som er en af Kommissionens politiske prioriteter. 

Ren energi til alle europæere  

Inden for energisektoren skal Connecting Europe Facility bidrage til, at Europa forbliver førende inden for vedvarende energi. Programmet vil således støtte tværnationale projekter, der har til formål at fremme vedvarende energiteknologier. Ydermere vil der være fokus på at integrere det indre marked for energi, fremme energinet samarbejde på tværs af grænser, sikre energiforsyningssikkerhed m.m. 

Digitale infrastrukturer 

Med et øget budget på EUR 3 mia. skal programmet bidrage til at styrke det digitale indre marked. Blandt programmets prioriteter er blandt andet universal adgang til pålidelig kvalitetsnet med høj kapacitet, og infrastruktur til digitale forbindelser.  

Næste skridt 

Kommissionen understreger i forslaget, at en hurtig vedtagelse af det overordnede EU-budget er væsentligt for at sikre, at vi inden for den nærmeste fremtid kan begynde at se, at EU-fondene fører til resultater. Forsinkelser vil have konsekvenser for en række infrastrukturprojekter såsom flagskibsprojekter herunder Rail Baltica og Brenner Tunnelen. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor