Et stærk forskningsmiljø for initiativer og projekter inden for Cirkulær Økonomi

Copenhagen EU Office har udgivet et kompetencekatalog på området for Cirkulær Økonomi.

Region Hovedstaden råder over stærke kompetencer inden for Cirkulær Økonomi. Derfor har Copenhagen EU Office udarbejdet et katalog, som kortlægger disse kompetencer. Kataloget indeholder profiler fra 27 forskere fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet. Forskerne beskæftiger sig med områder såsom deleøkonomi, forbrugeradfærd, smart cities, livscyklusvurderinger, biomasse, bioenergi, affaldshåndtering, øko-innovation, grøn kemi, klimaforandringer, fødevaresikkerhed, bæredygtighed, hydrologiske processer, vand og plantenæringsstoffer. Kataloget indeholder desuden beskrivelser af fire lovende projekter på området for Cirkulær Økonomi: En tværregional case, en regional case, en kommunecase og en business case. Disses cases illustrerer potentialerne i konkrete Cirkulær Økonomi-projekter. 

Tanken bag kataloget er at promovere hovedstadsregionens styrkepositioner inden for cirkulær økonomi overfor relevante europæiske aktører. Du er velkommen til at kontakte forskere og organisationer nævnt i kataloget for yderligere informationer og mulige samarbejder. Copenhagen EU Office står desuden til rådighed for sparring og rådgivning. Vi håber, at mange vil bruge kataloget. 

Læs CØ-kompetencekataloget her.

Redaktør