Europæere udvalgt til at vise vejen for fremtiden i EU

​Europa-Kommissionen har udpeget de 15 personer, der skal være med i European Innovation Council’s High Level Group, der skal bane vejen for et innovativt og stærkt Europa. Blandt de udvalgte er danske Jim Hagemann Snabe, der er adjungeret professor på Copenhagen Business School.

European Innovation Council – High Level Group
Det Europæiske Innovationsråds (EIC) højniveaugruppen skal komme med anbefalinger til at forbedre vilkårene for den banebrudende innovation i Europa. Gruppen skal se på potentielle reformer af Horizon 2020 og komme med anbefalinger til formen foret fuldgyldigt Europæisk Innovationsråd (EIC), der skal være en del af det næste rammeprogram for forskning og innovation. 

Baggrunden for det øgede fokus på at hjælpe nystartede virksomheder med at få deres produkter introduceret på markedet er, at Europa har en udfordring med at kommercialisere sine teknologier og innovationer. Selvom mange teknologier bliver udviklet i Europa, bliver de ikke nødvendigvis kommercialiseret her. EIC skal således være en pendant til ERC, der støtter banebydende forskning, og EIC er tænkt som et middel til at støtte de bedste innovationer via bottom-up støtte. 

Offentlig konsultation og meddelelse fra Kommissionen
Forud for udvælgelsen af gruppen udsendte Kommissionen den 22. november 2016 meddelelsen COM(2016)733, som skitserer Kommissionens såkaldte Start-up and Scale-up Initiative, som har til hensigt at forbedre mulighederne for nystartede virksomheder, og hvordan det indre marked kan gøres mere effektivt for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder, de såkaldte "scale-ups". Meddelelsen bygger på den offentlige høring, der blev gennemført i foråret 2016. Formålet med høringen var at modtage direkte feedback fra relevante interessenter for at forbedre mulighederne for nystartede virksomheder i Europa. En af konklusionerne var, at Horizon 2020 er bedre til at støtte eksisterende teknologier og virksomheder end nystartede virksomheder. I meddelelsen foreslår Kommissionen derfor, at følgende ændringer introduceres allerede i Horizon 2020, herunder:
  • Vedtage en fuldstændig "bottom-up"-tilgang, så innovative projekter, der går på tværs af sekto-rer/teknologier, i højere grad bliver støtteberettigede
  • Lette adgangen for nystartede virksomheder til finansiel og teknisk støtte
  • Målrette støtte mod banebrydende innovationer med opskaleringspotentiale, som kan skabe nye markeder
Horizon 2020 midtvejsevalueres
Samtidig med udnævnelsen af højniveaugruppen for EIC midtvejsevalueres Horizon 2020. Danske Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet, deltager i midtvejsevalueringen af Horizon 2020. Dermed er to danskere (Jim Hagemann Snabe og Lykke Friis) blevet udvalgt til at bidrage til EU’s fremtidige forsknings- og innovationsstrategi. EIC’s konklusioner vil således spille sammen med de konklusioner midtvejsevalueringen kommer frem til. Mens arbejdet med midtvejsevalueringen er gået i gang, har EIC’s gruppe det første møde i marts 2017. Kommissionen får således to relativt store og vigtige indspil at tage med i dens overvejelser om udformningen af næste rammeprogram for forskning og innovation. Det bliver derfor interessant at følge, hvordan Kommissionen ser forholdet mellem forskning og innovation.
Redaktør