Europa-Kommissionen lancerer FOOD2030 dagsorden

​Europa-Kommissionen udvikler en ny EU-politik for fødevareforskning – FOOD2030. Den vil dominere FP9-investeringer i forskning og innovation på fødevare- og landbrugsområdet.

FOOD2030 skal fremtidssikre det europæiske fødevaresystem og gøre sektoren bæredygtig i forhold til klimaforandringer og sundhedsmæssige aspekter. På et mere overordnet plan skal den nye politik bidrage til målene i den internationale klimaaftale indgået i Paris i december 2015, FN’s mål for bæredygtig udvikling, EU’s politiske mål inden for cirkulær økonomi samt Kommissionsformand Jean-Claude Junckers prioriteringer om at sikre beskæftigelse og økonomisk vækst i EU samt sikring af Europas rolle som en stærk global aktør. 

FOOD2030: Align, structure and boost!
Baggrunden for og formålet med FOOD2030 blev præsenteret på en velbesøgt konference i Bruxelles den 12.-13. oktober 2016. FOOD2030 skal især arbejde med at strømline, strukturere og øge europæiske investeringer i forskning og innovation. Baggrunden er en række udfordringer inden for fødevareproduktion såsom energiforbrug, vand og udledning af drivhusgasser såvel som forbrug - herunder fedme, underernæring og spild af fødevarer - koblet med aktuel politisk opbakning til at adressere klimaforandringer og globale mål for bæredygtighed. Samtidig står fødevaresektoren svagt i forhold til investeringer i forskning og innovation. Formålet med FOOD2030 er på den baggrund at sikre et øget ambitionsniveau for offentlige og private europæiske investeringer i forskning og innovation samt udvikle en systembaseret tilgang til forskning og innovation på fødevareområdet, der ser integreret på produktion, processering, indpakning, logistik, distribution, sundhed og affald. 

FOOD2030 prioriteter
Prioriteterne for FOOD2030 dagsordenen omfatter:
  • Ernæring med henblik på bæredygtig og sund kost: Reducere sult og dårlig ernæring, fødevaresikkerhed, kostrelaterede sygdomme samt facilitere bæredygtig kost og sund livsstil.
  • Klimasikre og miljømæssigt bæredygtige fødevaresystemer: Opbygge et fødevaresystem, som er modstandsdygtigt overfor klimaforandringer. 
  • Cirkulær tilgang og ressourceeffektivitet i fødevaresystemet: Implementere principper for bæredygtighed og cirkulær økonomi.
  • Markedsskabende innovation, der udvikler selvkørende fællesskaber: Øge markedsskabende innovation og investeringer. 
Midlerne til at implementere FOOD2030 prioriteterne omfatter forskning i informations- og kommunikationsteknologi, fødevaresystemforskning, tværdisciplinær forskning (bl.a. personaliseret ernæring, adfærdsmønstre hos forbrugere, multi-aktør tilgang), innovation og investeringer, herunder samarbejde mellem regionale og private aktører, open science og internationalt samarbejde. 

Horizon 2020 indkaldelse støtter udvikling af FOOD2030
FOOD2030 dagsordenen skal videreudvikles over en kommende årrække. Et første skridt er, at Kommissionen offentliggør en indkaldelse under Horizon 2020 med deadline den 14. februar 2017. Via et koordineringsprojekt (C SA) finansierer indkaldelsen en multi-actor platform, der skal udforske forsknings- og innovationsgennembrud, skabe en dialog mellem finansieringsinstrumenter og programmer, tilvejebringe evidens og strategisk intelligence samt sikre træning og videnspredning. Mere information om indkaldelsen findes på Horizon 2020 Participant Portal. 

Redaktør