Europa-Kommissionen lancerer ny energipakke

​EU's nye energipakke – Clean Energy for all Europeans - viser Europa-Kommissionens ambition inden for energi og klima. EU ønsker at være en globalt førende aktør.

Grøn energi skal skabe vækst og arbejdspladser
Den 30. november annoncerede Europa-Kommissionen den længe ventede ”Vinterpakke”, hvis indhold har været omtalt og lækket siden midten af november. Pakkens målsætning er 40 % reduktion af CO2-udledning og 30 % mere energieffektivitet i 2030 i forhold til de nuværende niveauer. Energipakken er i klar overensstemmelse med Kommissionsformand Jean-Claude Junckers ti prioriteter om at sikre beskæftigelse og økonomisk vækst i EU og Europas rolle som en stærk global grøn aktør. Europa-Kommissionen estimerer at tiltagene vil medføre 1 % vækst i BNP for det kommende årti og 900.000 nye arbejdspladser inden for det grønne område.

Med den nye energipakke foreslås der afsat 117 milliarder EUR årligt fra 2021 til 2030 i forsøget på at nå EU's klimamålsætninger. Energipakken berører en lang række energiområder og forventes at skabe større energieffektivitet, øget energiproduktion i Europa samt øget brug af vedvarende energiressourcer. Forskning og innovation skal udvikle og implementere smarte løsninger, som bidrager til EU's målsætning om en forbedret konkurrenceevne og et globalt lederskab inden for energi.

Energieffektivitet og vedvarende energiressourcer går hånd i hånd
Øget energieffektivitet medfører ikke de ønskede resultater, så længe der stadig anvendes CO2-tunge energires-sourcer. Energipakken kræver derfor tiltag inden for både energieffektivitet og vedvarende energiproduktion, som skal skabe et integreret energinetværk.

Europa-Kommissionen har særligt fokus på energieffektivisering af bygninger. Bygninger står for mere end 40 % af Europas samlede energiforbrug til opvarmning og nedkøling, og kun 1 % af de energitunge bygninger renoveres årligt. Tre af fire europæeres hjem opvarmes af fossile brændstoffer svarende til 68 % af EU's gasimport, mens 94 % af Europas transport er drevet på olie. Med energipakken ønsker Europa-Kommissionen derfor at skabe investeringer, der implementerer smarte løsninger mellem bygninger samt øger renovationsraten. Nye og gamle bygninger skal ligeledes forbindes med elektriske kørertøjer ved installation af fx ladestandere, som skal være med til at skabe en ny energistruktur og et smartere energiforbrug.

Forbrugerne er fremtidens energiforhandlere
Europa-Kommissionen ønsker teknologisk udvikling, der kan give forbrugeren en større rolle i energisystemet. Forbrugerne skal være mere bevidste om deres energiforbrug og omkostninger ved fx smart måling. Forbedret energieffektivitet i bygninger og biler skal medføre en naturlig reduktion i energiforbruget og komme forbrugerne økonomisk til gode. Europa-Kommission anser samtidig forbrugerne for at være fremtidens energiforhandlere, og forbrugerne skal derfor kunne producere, forbruge, opbevare, dele og sælge vedvarende energi.

Energipakken, og de omkring 1.000 siders forslag til otte energidirektiver, skal samlet bidrage til, at Europa opnår større energiuafhængighed fra forurenende energiressourcer og fra andre globale aktører. Europas energinetværk skal bindes tættere sammen, hvad der på sigt skal medføre lavere priser og højere energisikkerhed. Rådets og Parlamentets forhandlinger omkring energipakken forventes påbegyndt i starten af 2017.

Redaktør