Europa Kommissionen lancerer ny pakke om ren mobilitet

​På samme tid som den internationale klimakonference COP23 fandt sted i Bonn, løftede Europa-Kommissionen sløret for årets anden mobilitetspakke – the Clean Mobility Package. 

Parisaftalen forpligter

EU har ved Parisaftalens ikrafttræden forpligtet sig til et bindende mål for EU om at reducere CO2-emissioner med mindst 40% frem til 2030. Transport udleder i dag omkring en tredjedel af alle drivhusgasser. Med den seneste mobilitetspakke – the Clean Mobility Package - sætter Europa-Kommissionen nye mål for CO2-udledning fra nye personbiler og varevogne for at fremskynde omstillingen til lav- eller nulemissionskøretøjer, der vil gælde fra henholdsvis 2025 og 2030.

Pakken skal fremme innovation inden for nye teknologier og forretningsmodeller og en mere effektiv anvendelse af alle former for godstransport. 

Pakken indeholder følgende initiativer:

  • Nye CO2-standarder: de gennemsnitlige CO2-emissioner skal være 30% lavere i 2030 sammenlignet med 2021 for nye biler og varevogne.
  • Direktiv om renere køretøjer: fremme løsninger om ren mobilitet i forbindelse med offentlige udbud.
  • Handlingsplan og investeringsløsninger for den trans-europæiske etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.
  • Revision af direktivet om kombineret transport: fremme kombineret anvendelse af forskellige former for godstransport
  • Direktiv om bustjenester: stimulere udviklingen af busforbindelser over lange afstande i Europa og tilbyde alternativer til privatbiler.
  • Batteriinitiativet: strategisk betydning for EU's integrerede industripolitik, da fremtidens køretøjer og andre mobilitetsløsninger og komponenterne hertil vil kunne blive udviklet og produceret i EU.

Årets første mobilitetspakke, Europe on the Move, blev præsenteret i maj 2017.

Næste skridt

Forslagene om ren mobilitet vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet, og Kommissionen opfordrer alle interessenter til at arbejde tæt sammen for at sikre en hurtig vedtagelse og gennemførelse af disse forskellige forslag og foranstaltninger, således at fordelene for EU's industri, virksomheder, arbejdstagere og borgere kan maksimeres og skabes så hurtigt som muligt.

Redaktør