Europa-Kommissionen vedtager ny EU-politik om Arktis

​EU’s nye arktiske policy har været ventet med spænding blandt arktiske interessenter i hele EU. Den nye policy samler eksisterende initiativer og sætter retning for EU’s kommende indsatser.

En ny Arktisk Policy

Den 21. april 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik en fælles meddelelse om den nye integrerede EU-politik om Arktis.
Politikken skal give EU en klar struktur og samlet retning for unionens aktiviteter i den arktiske region, hvor EU ønsker at styrke sine eksisterende tiltag og sit engagement. I den nye politik foreslås fokus på tre kerneområder:
  • Klimaforandringer og miljø
  • Bæredygtig udvikling
  • Internationalt samarbejde
Inden for disse kerneområder foreslås 39 foranstaltninger, som er en blanding af eksisterende initiativer eksempelvis efterlevelse af internationale klimaforpligtelser og aftaler og deltagelse i internationale arktiske fora samt nogle nye tiltag såsom bedre koordinering af finansieringsprogrammer og prioriteter med relevans for Arktis.

Arktisk forskning
I meddelelsen fremhæves den særlige rolle som forskning og innovation betyder for alle tre kerneområder, hvor forskning således vil blive en tværgående indsats. Der lægges op til, at det nuværende niveau for finansiering til arktisk forskning i Horizon 2020 fastholdes (ca. 20 mio. EUR årligt). Herudover understreger meddelelsen betydningen af EU-PolarNet (Coordination and Support Action med 22 deltagende forskningsinstitutioner) som en central aktør til at udvikle et integreret europæisk polar-forskningsprogram.

De næste skridt
Efter offentliggørelsen af meddelelsen skal Rådet (medlemsstaterne) og Europa-Parlamentet nu kommentere forslaget. Den videre implementering af politikken vil også afhænge af holdninger herfra.
Den 1. – 2. juni afholdtes en større konference i Bruxelles, hvor EU’s Udenrigstjeneste inviterede medlemsstater og arktiske interessenter til at diskutere EU’s rolle i en bæredygtig udvikling i Arktis. Herunder blev oprettelsen af et Arctic stakeholder forum og et Arctic coast guard forum diskuteret.

Strategisk Satsning i creoDK
”Arktis” er en såkaldt strategisk satsning i creoDK-samarbejdet. I 2015 udpegede og beskrev forskningsinstitutionerne i partnerskabet fire overordnede arktiske udfordringer ​og deres forskningsbaserede løsninger. creoDK og partnerne har fulgt udviklingen af den nye EU-politik tæt.

Baggrund
I 2014 anmodede Rådet og Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant om at udvikle en mere sammenhængende ramme for EU's foranstaltninger og finansieringsprogrammer i Arktis. Den nye integrerede EU-politik er svaret på denne anmodning. Politikken var oprindeligt planlagt til offentliggørelse i december 2015, men har været udskudt i flere omgange.
I den fælles meddelelse defineres "den arktiske region" som området omkring Nordpolen nord for polarcirklen (66 grader, 32 minutter nordlig bredde). Regionen omfatter Det Arktiske Ocean og områderne under de otte arktiske stater: Canada, Kongeriget Danmark (herunder Grønland og Færøerne), Finland, Island, Norge, Den Russiske Føderation, Sverige og USA.
Redaktør