Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2016: No time for Business as Usual

​Europa-Kommissionen holder fokus på Junckers ti politiske prioriteter i arbejdsprogrammet for 2016. 

Europa-Kommissionen har den 26. oktober 2015 vedtaget arbejdsprogrammet for 2016 med titlen ’No time for business as usual’. Arbejdsprogrammet er en forlængelse af den linje, der blev lagt, da Jean-Claude Juncker tiltrådte som Europa-Kommissions formand.​​

Arbejdsprogrammet

Arbejdsprogrammet, som giver den overordnede retning for Europa-Kommissionens arbejde i 2016, ligger sig tæt op af Junckers ti politiske prioriteter og har især fokus på jobskabelse, vækst og flygtningesituationen. Der er derfor ikke den store forskel på det kommende arbejdsprogram og arbejdsprogrammet for 2015, da prioritetsområderne migration, økonomi, energi og det digitale indre marked alle er gengangere. 
Arbejdsprogrammet indeholder:

23 politiske nøgleinitiativer, som Europa-Kommissionen vil arbejde for at få lanceret,
20 forslag, der ønskes slettet fra EU-registrene,
40 forslag, der skal op til evaluering for at blive forbedret og forenklet. 

Ud af de 23 nøgleinitiativer som Europa-Kommissionen har lanceret, er det især Energi Unionen, en samlet rumstrategi, den cirkulære økonomi, implementeringen af det digitale indre marked og ’New Skills Agenda’, der er interessante set fra et forskningsperspektiv. Find Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2016 her.

Nøgleinitiativerne
Europa-Kommissionen har derfor en del arbejde foran sig i det kommende år. Under New Skills Agenda vil man lægge op til promovering af livslang investering i arbejdsstyrken såsom jobtræning, højere uddannelser, digital- og højteknologisk ekspertise samt færdigheder, som aktivt skal bruges til at ændre og forbedre arbejdspladser og samfund i takt med den teknologiske udvikling.

Europa-Kommissionen har også høje forventninger til implementering af det digitale indre marked, hvor man ved at lave denne omstilling forventer at kunne genere op til 250 milliarder Euro. Derved regner man med at kunne skabe masser af jobs og styrke det europæiske videnssamfundet. Som eksempel kan aftalen om afskaffelsen af roaming-taksterne ses som et initiativ, der ligger i forlængelse af dette. 

Som led i en Energi Union lægger Europa-Kommissionen op til en integreret strategi for at styrke forskning, innovation og konkurrence på området. Ideen med en integreret strategi er at kunne indpasse job- og vækstpotentialet i en kulstoffattig økonomi og derved skabe eksport, vækst og job.

Europa-Kommissionen vil også præsentere en mere hel strategi for ESA og rumprogrammerne for at få fuldt udbytte af programmerne til gavn for Europas økonomi og befolkning.

Forskere, undervisere og studerende kan også se frem til, at der bliver arbejdet for, at det kan blive nemmere at flytte rundt mellem EU-landene. Europa-Kommissionen har nemlig som et af sine tiltag valgt at ændre og forbedre Blue Card Direktivet, således at det kan leve op til EU’s fremtidige demografiske- og arbejdsmarkedsbehov.  
Der vil også ske en gennemgang af det flerårlige budget (MFF) for perioden 2014-2020. Én af de ting, der vil blive undersøgt, er muglighederne for en yderligere forenkling af finansieringsreglerne under Horizon 2020. Således kan det blive lettere at søge om midler fra programmet. I forlængelse af dette har Europa-Kommissionen også bebudet en mere integreret og forbedret evaluering af de tidligere rammeprogrammer og midtvejsevaluering af Horizon 2020.

Der er derfor lagt op til et år, hvor mange af de politiske initiativer i EU kan få betydning for det europæiske forskningsrum. 

Redaktør