Europa-Parlamentet: Nej til Horizon 2020-nedskæringer

​Europa-Parlamentet stemte den 14. april 2015 ja til European Fund for Strategic Investments (EFSI) med en bemærkning om, at fonden har to mål. For det første skal EFSI sikre langsigtede strategiske investeringer i Europa. For det andet skal EFSI sikre øget adgang til finansiering til virksomheder. 

Ingen nedskæringer i Horizon 2020

Samtidig sagde MEP'erne også nej til Europa-Kommissionens forslag om, at flytte penge fra Horizon 2020 budgettet til EFSI. Kommissionen havde ellers forslået en nedskæring af Horizon 2020 budgettet på omkring 2,7 milliarder euro over en femårig periode: fra 2015 til 2020. Nu skal der findes et kompromis. Forhandlinger om at finde en løsning, der kan accepteres af Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er allerede gået i gang. Vurderingen i Bruxelles er, at fonden kommer på plads i løbet af sommeren. Sandsynligheden for at kompromisforslaget medfører omdirigering af midler fra Horizon 2020 til fonden er stor, men omfanget vil angiveligt være mindre ​​end først foreslået.

Støtte til udvalgte projekter

Samme dag som MEP'erne stemte om Kommissionens EFSI forslag, godkendte den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den Europæiske Investeringsfond (EIF) de første projekter, der nyder fordel af EFSI. Det skal dog understreges, at deres beslutning ikke er en endegyldig EFSI beslutning, eftersom fonden endnu ikke eksisterer.  De første øremærkede projekter inkluderer investeringer i forskning af sundhedssektoren i Spanien, udvidelsen af en central lufthavn i Kroatien, konstruktionen af 14 nye sundhedscentre i Irland og finansiel støtte til industriel innovation i Italien.

26 mulige EFSI-projekter indsendt fra Danmark

Kommissionen og EIB inviterede i efteråret 2014 medlemsstaterne til at sende lister over projekter med et betydeligt investeringsbehov. Den danske regering indsendte en bruttoliste med 26 projekter. Hvorvidt projekter fra listen kan opnå støtte fra EFSI, vil være betinget af de endnu uklare udvælgelseskriterier, projekternes kapacitet til at tiltrække privat risikovillig kapital, fordelagtigheden ved at anvende EFSI-garantier i forhold til andre finansieringsinstrumenter, og formentlig også i hvilken grad offentlige aktører vil medfinansiere proj​​​​​ekterne. (For mere information se Update december 2014).  

Redaktør