Europa-Parlamentet ser på implementering af rammeprogrammerne

​Europa-Parlamentet er gået i gang med at evaluere implementering af FP7 og Horizon 2020. Implementeringsrapporten vil give fingerpeg om Europa-Parlamentets ønsker til det næste rammeprogram. Få et første overblik her.

​Første forskningsrunde i Europa-Parlamentet
Siden sidste valg til Europa-Parlamentet i 2014 har der ikke været meget politisk debat af forskning på dagsordenen. Selvom Europa-Parlamentet traditionelt er forskningsvenligt, så kendes de forskellige prioriteter og synspunkter reelt ikke endnu.

Udvalget, der frem for alt beskæftiger sig med forskning, er ITRE-udvalget (industri, transport, forskning og energi). Formanden for ITRE-udvalget polakken Jerzy Buzek (EPP) har  tidligere vist interesse for forskning. Ved årsskiftet 2016/17 er man halvvejs i den parlamentariske periode, og så skiftes udvalgsformændene ud. Brexit betyder, at det skifte bliver mindre forudsigeligt end forventet.

ITRE nedsatte i 2014 en intern arbejdsgruppe for Horizon 2020, hvis formål er at se nærmere på den faktiske implementering af Horizon 2020 programmet, vurdere hvorvidt programprioriteter respekteres og implementeres fornuftigt, og forberede drøftelser i ITRE-udvalget. Udvalget har nogle faste medlemmer fra de forskellige politiske grupper (Christian Ehler, Soledad Cabezon Ruiz, Ashley Fox, Philippe De Backer, Maria Matias, Claude Turmes, David Borelli). Møderne i denne arbejdsgruppe er åbne for andre ITRE-medlemmer.

Implementeringsrapporten
Nu går ITRE-udvalget imidlertid for alvor i gang med arbejdet med en såkaldt ”initiativbetænkning” om FP7 og Horizon 2020. 

Spanske Soledad Cabezon Ruiz fra den socialdemokratiske gruppe (S&D) er blevet udpeget som ordfører, der skal forestå arbejdet. Fra hver af de øvrige politiske grupper udpeges der skyggeordfører. 

Europa-Parlamentet har i april vedtaget nye regler for implementeringsrapporter, og det er meningen, at rapporterne i højere grad end tidligere skal bygge på evidens og fakta bl.a. indhentet fra Europa-Parlamentets egne analyseenheder. Der skal dog også fortsat være en mere politisk del med anbefalinger. En første briefing på området, der vil indgå i arbejdet med rapporten, kan findes her​​. Udvalget vil også arrangere mindst en offentlig høring, hvor den første er planlagt til 10. november 2016. 

Tidsplanen for arbejdet er indtil videre: 
udkast til rapport i foråret 2017 
afstemning i ITRE-udvalget sommeren 2017 
Plenar-afstemning sensommer 2017 ​​

Redaktør