Europa-Kommissionen præsenterer nyt program for et digitalt EU

​Den 6. juni præsenterede Kommissionen et forslag om at investere EUR 9,2 mia. i det nye program "Digital Europe", der blandt andet har fokus på udviklingen af Kunstig Intelligens og supercomputere. 

Vent...

​Det digitale program skal være en del af den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027, og de foreslåede EUR 9,2 mia. skal fordeles mellem fem fokusområder:

  • EUR 2,7 mia. til High Performance Computing (HPC)
  • EUR 2,5 mia. til Kunstig Intelligens
  • EUR 2 mia. til cyber-sikkerhed og tillid
  • EUR 700 mio. til digitale færdigheder
  • EUR 1,3 mia. til sikring af bred anvendelse af digitale teknologier

Nye supercomputer-projekter og styrket databehandling

Kommissionen afsætter i forslaget 2,7 mia. EUR til projekter med fokus på opbygning og styrkelse af supercomputere, der skal bidrage til udvikling af områder som sundhed, vedvarende energi og cyber-sikkerhed. Dette følger det nye EuroHPC partnerskab (som Danmark nu vil tilslutte sig) og Kommissionens ønske om igen at sætte Europa på kortet over regioner med de bedste supercomputere. Det digitale program vil stile mod at etablere en infrastruktur for supercomputere senest i 2023, og i 2027 skal EU have sin egen konkurrencedygtige teknologiforsyning, som skal udvide tilgang til og anvendelse af supercomputere. De planlagte initiativer bygger på den europæiske strategi for supercomputere, som netop har fokus på at gøre fremskridt indenfor sundhedspleje, bilsikkerhed, vedvarende energi og cyber-sikkerhed.

Udbredelse af Kunstig Intelligens

Den 25. april 2018 præsenterede Kommissionen en strategi for den europæiske tilgang til Kunstig Intelligens. Målet med det nye tiltag er, at få det bedste ud af Kunstig Intelligens og samtidig tage hensyn til socioøkonomiske ændringer, digitaliseringen medfører, samt sikre en passende etisk og retlig ramme. Indenfor sundhedsområdet er planen, at kunstig intelligens skal bidrage til at designe og teste nye sundhedsprodukter, samt at stille diagnoser mere effektivt og sikre bedre behandling. Kommissionen foreslår at udvikle fælles europæiske "algoritme-biblioteker", som har til formål at hjælpe offentlige og private sektorer med at finde den digitale løsning, som passer dem bedst. Kommissionen vil stille åbne platforme til rådighed i hele EU i digitale innovationsknudepunkter, som skal give små virksomheder og lokale innovatorer adgang til testfaciliteter og viden.

Større fokus på cyberforsvar

De EUR 2 mia.  afsat i programmet til cyber skal fremme EU's cybersikkerhedsindustri, finansiere cybersikkerhedsudstyr og støtte den nødvendige udvikling af færdigheder og viden. Forslaget i den digitale pakke bygger på de cybersikkerhedsforanstaltninger, der blev præsenteret i forbindelse med Junckers "State of the Union Speech" tilbage i 2017, samt på lovgivningen om cybersecurity, der trådte i kraft i maj i år.

Stigende behov for IT-færdigheder

I fremtiden vil 9 ud af 10 jobs kræve et niveau af digitale færdigheder. Samtidig vil 44 % af alle europæere i aldersgruppen 16 til 74 år mangle basale IT-kundskaber. De EUR 700 mio. afsat i forslaget skal sikre, at den nuværende og fremtidige arbejdsstyrke vil få muligheden for at deltage i kurser for at forberede de digitale færdigheder. Desuden skal de digitale innovationsknudepunkter udarbejde programmer, der skal hjælpe både offentlige og private med at give deres personale de nødvendige kompetencer i at anvende supercomputere og Kunstig Intelligens.

Digital omstilling af den offentlige administration

De EUR 1,3 mia. der afsættes til digital omstilling af den offentlige administration og de offentlige tjenester, har til formål at lette virksomheders adgang til teknologi og knowhow, samt at skabe større sammenhæng mellem offentlige tjenester på tværs af EU. Pengene skal desuden gå til teknologisk ekspertise og rådgivning i forbindelse med digitale omstillingsprojekter.

Den næste fase

Kommissionen har en ambition om at få vedtaget den næste flerårige finansielle ramme hurtigst muligt, og anser særligt tiltag på det digitale område som hastende. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor