European Week of Regions and Cities med fokus på solidaritet

​Forberedelserne til European Week of Regions and Cities er i gang. EWRC afholdes i år under titlen “Regions and Cities working for a better future” og skal belyse sammenhængskraften i Europa i en ellers EU-kritisk tid.

Fokus på sammenhæng i Europa

European Week of Regions and Cities (tidligere Open Days) arrangeres af Committee of the Regions og har til formål at præsentere og debattere regionernes værdi i det europæiske fællesskab og samarbejde. I 2017 vil European Week of Regions and Cities (EWRC), der afholdes i oktober, fokusere på EU's løsningsforslag på europæiske udfordringer forbundet med EU's integritet, sammenholdet i Europa og den stigende ulighed i befolkningen både nationalt og på tværs af grænser. 

European Week of Regions and Cities 2017 skal fungere som en kommunikationsplatform for europæisk solidaritet. Man ønsker derfor at events og workshops, som afholdes delvist af lokale og regionale aktører, skal tydeliggøre effekten af EU's politikker herunder EU's samhørighedspolitik.

Tre hovedtemaer
I forbindelse med EWRC 2017 er der offentliggjort tre hovedtemaer, som alle skal belyse det fælles overordnede tema. De officielle arrangementer, der afholdes i ugen, udvælges blandt ansøgninger indsendt under følgende temaer:

Første tema går under titlen Building resilient regions and cities. Fokus er på de økonomiske og sociale effekter af globaliseringen, og man ønsker at debattere det politiske ansvar på både EU, nationalt og lokalt niveau. Globaliseringen medfører forskellige udfordringer for regionale og lokale aktører. Et eksempel er den teknologiske udvikling, som risikerer at presse de ufaglærte ud af arbejdsmarkedet, hvilket kan medføre øget ulighed.

Det andet tema kaldes Regions and Cities as change agents. Arrangementer under dette tema skal berøre regional og urban politik i post-2020 samt illustrere merværdien af regionale og lokale EU-projekter. Temaet ønsker at skabe en konstruktiv debat af, hvorledes EU's programmer og finansielle instrumenter anvendes mest effektivt til forbedring af solidariteten og sammenholdet i Europa.

Det sidste tema hedder Sharing knowledge to deliver results. Events under dette tema skal fokusere på udveksling af erfaringer og metoder til implementering af innovative løsninger. Temaet skal skabe debat om mulighederne for styrkelse af institutioner, deres opbygning og deres administrative kapacitet. 

European Week of Cities and Regions 2017 afholdes fra den 9. – 12. oktober 2017. Den 5. maj offentliggøres de officielle events. Du kan læse mere her.Redaktør