"Eurostars-bevilling har været afgørende for, at vores virksomhed eksisterer i dag"

​Det skønnes, at mellem 30 og 50 millioner mennesker på verdensplan har udiagnosticeret epilepsi og dermed ikke får medicin, som vil kunne gøre livet bedre. Denne behandlingskløft vil danske BrainCapture gøre noget ved gennem ny teknologi, der skal gøre det nemmere og billigere at diagnosticere sygdommen.  

Vent...

​BrainCaptures stifter Tue Lehn-Schiøler med Neurologer fra Ignace Deen Hospital i Conakry.

​Der er mange forskellige EU-programmer at søge som virksomhed. Det gælder både, hvis man har eksisteret i mange år og ønsker at opskalere, eller hvis man en ung virksomhed, der vil omsætte en innovativ teknologi til et produkt, der kan komme ud på markedet.

Virksomheden BrainCapture hører til i sidstnævnte kategori. Faktisk fortæller direktør i firmaet, Tue Lehn-Schiøler, at de godt to millioner kroner fra Eurostars har været helt afgørende for, at virksomheden kunne komme i gang.
”Hele vores udvikling er baseret på Eurostars-projektet, og vi har fået investorer i samme omgang på den betingelse, at vi fik bevillingen. Så det har haft kæmpe betydning.”

Ud af stigmatisering
BrainCapture laver en løsning til at hjælpe med at diagnosticere epilepsi i lavindkomstlande ved hjælp af måleudstyr, kunstig intelligens og telemedicin. Den skal nu videreudvikles med de penge, som de har fået fra Eurostars i samarbejde med forskere fra DTU, epilepsihospitalet Filadelfia og en partner i Belgien. Udstyret vil blandt andet betyde, at der skal være færre neurologer og teknikere til stede, når målingerne laves, og det kan blive afgørende for mange mennesker:

”Omkring en procent af verdens befolkning har epilepsi, og rigtig mange af dem vil kunne blive behandlet med billig medicin, hvis de kan få den rigtige diagnose. Epilepsi kan være associeret med utroligt meget stigma; børn kan ikke komme skole, man kan blive udstødt fra samfundet, og nogle steder tror de, at man er besat af djævelen, fordi de her anfald kan se meget voldsomme ud,” fortæller Tue Lehn-Schiøler.

Fra forskningsprojekt til EU-millioner
BrainCaptures virksomhedsgrundlag har afsæt i et forskningsprojekt på DTU, hvor man testede hjernebølgemålinger (EEG) i Guinea og Butan med gode resultater. Da forskningsprojektet nåede til vejs ende, kom Tue ind i billedet, fordi det ifølge ham var ”for vigtigt og for godt til ikke at gå videre med”. Man lagde det over i en virksomhed og udførte flere test. Derefter gik man i gang med at søge midler:
”Det er en stor ansøgning, men for os har processen med at skrive den også været processen med at finde ud af, hvilket firma, vi var ved at lave, og det skulle vi have været igennem alligevel,” fortæller han om firmaet, der også har fået hjælp af Greater Copenhagen EU Offices virksomhedsservice CopenVirk til afklaring af muligheder i EU’s programmer.

”Vi er ikke en velgørenhedsinstitution, fordi vi tror på, at for at løsningen kan skaleres op og komme ud at virke, så skal de forskellige led kunne tjene penge. Men vi synes, at vi kæmper for en god sag,” afslutter han. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor