Eurostars-projekt på vej til at forbedre diagnostik af øjensygdomme

​Alt for mange har nedsat syn, fordi diagnosen for mange øjensygdomme ofte stilles for sent. Med støtte fra Eurostars har OCTLIGHT udviklet en laserteknologi, der vil føre til tidligere diagnostik af øjensygdomme.

Vent...

BLINK-projektet

Hundredvis af millioner af verdens befolkning har synsproblemer. En sen indsats mod øjensygdomme kan betyde forværringer og i værste fald blindhed, og derfor er det afgørende at kunne diagnosticere og behandle øjensygdomme i et tidligt stadie. Spinout virksomheden fra DTU, OCTLIGHT, har udviklet en laserteknologi, der gør det muligt at foretage hurtigere og bedre 3D-billeder af øjet. Gennem Eurostars-programmet har virksomheden, i partnerskab med optoLab ved Bern University of Applied Sciences og Glostrup Hospital i Region Hovedstaden, konstrueret en prototype af apparatet under projektet BLINK. Prototypen øger scanningshastigheden af øjet med en faktor 10, og gør det samtidig muligt at scanne en større del af nethinden. Laserteknologien er allerede ved at blive demonstreret i brug, og planen er, at prototypen indenfor et år kan benyttes på testpersoner på Glostrup Hospital. For at høre mere om, hvilken betydning det har haft at indgå i et Eurostars projekt, har vi været i kontakt med Thor E. Ansbæk, der er direktør for OCTLIGHT.

Eurostars som den oplagte finansieringsmulighed 

For et par år siden var OCTLIGHT en nyopstartet virksomhed med mange opstartsudgifter, men uden nogen omsætning. Thor E. Ansbæk søgte derfor efter finansieringsmuligheder til virksomhedens udviklingsaktiviteter. Opmærksomheden faldt på Eurostars, der er et EU-program, der støtter mindre forskningsintensive virksomheders, der har en god projektidé med et godt markedspotentiale. Et Eurostars-projekt ville, udover at bidrage med EU-midler, facilitere gode partnerskaber og samtidig øge selskabets værdi for fremtidige investorer. I forbindelse med opstarten tog OCTLIGHT kontakt til Copenhagen EU Office I Bruxelles. Kontoret kunne her være behjælpelige med opstartsmidler, rådgivning om Eurostars-ansøgningen, samt kontakt til potentielle samarbejdspartnere. 

Et frugtbart partnerskab

Når Thor E. Ansbæk giver status på, hvad programmet har betydet indtil videre, har et centralt element i BLINK-projektets udvikling været det gode samarbejde med Eurostars-partnerne. En forudsætning for at gennemføre et Eurostars-projekt er, at der indgår udenlandske partnere i konsortiet. Til gengæld finansierer programmet en række aktiviteter, der skal befordre et godt samarbejde. Eurostars har ifølge Thor været ”… enormt vigtigt i forhold til at opbygge et stærkt partnerskab, som vi ellers ikke ville have kørt på samme niveau… ”. Han beskriver, hvordan hans virksomhed har ekspertise i lyskilden og den underliggende teknologi, mens optoLab har ekspertise i slutapplikationen. Gennem samarbejdet i BLINK-projektet har der været en stor vidensdeling, som både har haft positiv betydning for produktudviklingen, men også for den tekniske dialog med potentielle kunder. 

Kommerciel ’breaker’ overfor investorer

”For en virksomhed som vores, er det vigtigt at kunne pege på, at der er andre, der har sagt god for idéen. Det at have fået et Eurostars-projekt er en anerkendelse i sig selv, som vi har kunnet bruge i dialogen med investorer.” Thor E. Ansbæk, Direktør for OCTLIGHT

At kunne bruge et troværdighedsstempel som Eurostars i den kommercielle dialog er ifølge Thor en løftestang, når man skal vise sit produkts markedspotentiale. Han kalder således EU-stemplet for en ’breaker’ overfor potentielle kommercialiseringspartnere. Ud over anerkendelsen i at være i et Eurostars-projekt følger også en anden fordel, man kan bruge i dialogen med investorer. Thor beskriver, at man gennem projektet har mulighed for konkret at vise delresultater på vejen mod det endelige produkt, der skal kommercialiseres. Dette øger endnu en gang troværdigheden blandt investorerne. 

Råd til andre SMVér

Efter snart halvandet års erfaring med at drive et EU-projekt har Thor E. Ansbæk et par råd til virksomheder, der overvejer at søge EU-midler. Før man går ind i et projekt, understreger Thor, at det er vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan et potentielt EU-projekt kan styrke eksekveringen af ens strategi – både i forhold til tilførslen af ressourcer, men også i forhold til udbygningen af virksomhedens økosystem. For at få det bedste resultat skal man finde et projekt, der er dybt afstemt med ens strategi og forretningsplan, ellers kan investorer se projektet som en distraktion. Derudover skal man finde nogle partnere, der passer ind i strategien. Partnerne skal helst have en egeninteresse i udfaldet, da de så har den rette motivation for at tilføje værdi til projektet. Partnersøgningen er både noget af det sværeste og vigtigste, når man skal give sig i kast med et EU-projekt.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor