F.A.S.T. – anbefalinger til fremtidens European Innovation Council

​Udformning af et European Innovation Council er én af de store ubekendte, når det gælder det næste rammeprogram for forskning og innovation, FP9. Rapporten Funding - Awareness - Scale - Talent (F.A.S.T.) indeholder 14 anbefalinger til at skabe bedre betingelser for innovation i Europa.

​Fra Open Innovation til European Innovation Council

Carlos Moedas, Kommissær for forskning, videnskab og innovation, fremlagde tilbage i 2015 sine tre strategiske prioriteter for den europæiske forsknings- og innovationspolitik. Det var de såkaldte tre O’er; Open Science, Open to the World og Open Innovation. Open Innovation blev hurtigt kædet sammen med ambitionen om at skabe et European Innovation Council (EIC), der kunne få samme succes med at bringe forskningsresultater til markedet, som European Research Council har for grundforskningen i Europa. Dette var udgangspunktet, men herudover har det været sparsomt med oplysninger om, hvad EIC i det kommende forsknings- og innovationsrammeprogram skulle omfatte, og hvordan det skulle virke.

Funding - Awareness - Scale - Talent 

I januar 2017 nedsatte Europa-Kommissionen den såkaldte High Level Group of Innovators, der skulle støtte Kommissionen i udviklingen af EIC. Gruppen har arbejdet uafhængigt og med udgangspunkt i et call for ideas som Kommissionen lancerede i foråret 2016 og midtvejsevalueringen af Horizon 2020. Gruppen har netop publiceret den endelige rapport Funding - Awareness - Scale - Talent (F.A.S.T.) med 14 anbefalinger til fremtidens EIC. 

De 14 anbefalinger

Rapporten indeholder 14 anbefalinger under overskrifterne Funding - Awareness - Scale – Talent, som er de fire faktorer, der er blevet identificeret som udfordringerne for at skabe banebrydende innovation:

Funding
 • Simplificering af det nuværende finansieringslandskab til et mindre antal EIC Awards.
 • Tillad bevillinger, lån og investeringer (equity instruments) at blive kombineret ved finansiering af projekter.
 • Skab et EIC Advisory Board, som skal sætte fokus på innovatører.
 • Ændr evaluering, udvælgelse og håndtering af projekter for at skabe plads til risikovillighed og fleksibilitet.
 • Skab et design af websites, ansøgningsskemaer etc. som imødekommer innovatørernes behov.
Awareness 
 • Skab et sammenhængende overvågnings- og informationssystem, der kan kombinere data om EIC med andre kilder.
 • Indsaml og udbred viden om nye teknologier fra nationale såvel som EU-programmer.
 • Kommuniker succeshistorier.
Scale 
 • Hjælp succesfulde deltagere I EIC med at få adgang til de bedste partnerskaber og netværk på tværs af Europa.
 • Fortsæt med at forbedre adgangen til risikovillig kapital.
 • Lav partnerskaber og del erfaringer med andre innovationsorganer og programmer.
 • Hjælp succesfulde EIC deltagere med at overkomme reguleringsbarrierer og med at identificere eventuelle nye barrierer for ny teknologi
Talent
 • Introducer EIC Fellowships for at anerkende ledende innovatører.
 • Sæt succesfulde EIC deltagere sammen med ligesindede kolleger.

EIC Pilot

I øjeblikket har man iværksat en EIC Pilot, som løber fra 2018 til 2020. Den sammenfatter instrumenterne FET Open, SMV instrumentet, Fast Track to Innovation og Priser, mens den også indeholder mere rådgivning til de virksomheder, som er succesfulde i disse instrumenter. 
I de kommende måneder udarbejder Kommissionen forslaget til FP9, som ventes offentliggjort til sommer 2018, og her forventes udformningen af EIC også at blive klar. Hvor mange af F.A.S.T.s anbefalinger som tages med, vil vise sig.  

Redaktør