Fair og åbent internationalt forskningssamarbejde skal løse globale udfordringer

​EU’s nye strategi for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde sigter mod at løse globale udfordringer inden for klimaområdet, digitalisering, sundhed og innovation gennem internationale partnerskaber. Forskningssamarbejdet med tredjelande skal være baseret på åbenhed, lige vilkår, respekt for grundlæggende rettigheder og værdier samt understøtte EU’s strategiske autonomi.  

Vent...

​Billede: Den europæiske union

En strategi tilpasset en ny global kontekst

Der er sket meget siden 2012; året, hvor Europa-Kommissionen senest offentliggjorde en strategi for EU’s tilgang til internationalt samarbejde inden for forskning og innovation. Dengang var spørgsmålet i høj grad, hvordan man kunne styrke forskningssamarbejde med lande udenfor EU for at skabe velstand og vækst samt hvilke mulige partnerlande, der ville være vigtige at engagere i Horizon 2020, EU’s forrige forsknings- og innovationsprogram. I Europa-Kommissionens nye strategi er åbenhed over for verden stadig en vigtig prioritet. Det kan ses i beslutningen om at åbne Horizon Europe for deltagelse af alle tredjelande, der deler EU’s værdier og har stærke forskningsprofiler. Alligevel har Europa-Kommissionen skærpet tonen siden 2012. Årsagen skal findes i en ændret global kontekst med øget rivalisering om teknologisk lederskab.     
 
Lige vilkår og strategisk autonomi
Den globale jagt på teknologisk lederskab har ledt til to centrale udfordringer for EU: risiko for udenlandsk indblanding, der kan kompromittere integriteten og uafhængigheden af europæisk forskning og innovation samt tredjelandes brug af diskriminerende og konkurrenceforvridende tiltag over for EU-innovatører. Disse udfordringer kræver ifølge Europa-Kommissionen handling -
f.eks. gennem promovering af lige konkurrencevilkår, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og øget forsyningssikkerhed inden for strategiske vigtige materialer i EU. Europa-Kommissionen vil bl.a. adressere disse spørgsmål ved at indgå ikke-bindende forsknings- og innovationskøreplaner med tredjelande, der indeholder rammebetingelser og målsætninger for samarbejdet. Dette gælder bl.a. for samarbejde med Kina.
 
For første gang er det også muligt at begrænse deltagelse i Horizon Europe-arbejdsprogrammer i særlige tilfælde, hvor der er behov for at beskytte EU’s strategiske interesser eller autonomi. Anvendes reglen, vil det f.eks. betyde, at EU kan gøre deltagelse i programmet afhængigt af, hvorvidt ansøger (den juridiske enhed) er etableret i en EU-medlemsstat eller et associeret land. I andre tilfælde kan EU nægte deltagelse i programmet, hvis ansøger er indirekte eller direkte kontrolleret af et tredjeland. Desuden vil Europa-Kommissionen udarbejde en vejledning til universiteter om, hvordan de bedst kan beskytte sig selv mod målrettet udenlandsk indblanding.
 
De grønne, digitale og sunde EU-prioriteter skal løftes internationalt
Europa-Kommissionens politiske prioriteter spiller også en markant rolle i den nye strategi. EU skal samarbejde med andre lande gennem multilaterale forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal lede til internationale løsninger på globale udfordringer såsom klimaforandringerne, smitsomme sygdomme samt den grønne og digitale omstilling. Horizon Europe vil derfor indeholde opslag målrettet internationalt samarbejde. For eksempel figurerer et ”Afrika-initiativ” i de første Horizon Europe-arbejdsprogrammer i 2021, og samtidig vil Europa-Kommissionen bl.a. gå i dialog med lande som Japan, Canada, Sydkorea, Singapore, Australien og New Zealand om associering til programmet.
 
Er man interesseret i at læse mere om konkrete initiativer og forslag til områder for forsknings- og innovationssamarbejde med tredjelande, kan strategien kan findes her.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor