​Fotograf: Thierry Wieleman

Fra hospital til helt ny bydel

​Gro det nye af det gamle. Sådan lyder opskriften på et af de helt store projekter på Frederiksberg. Efter mere end 100 år som hospital skal området, der i dag rummer Frederiksberg Hospital, forvandles til en helt ny bydel. Greater Copenhagen EU Office har besøgt Frederiksberg Kommune for at høre mere om projektet.

Vent...

​Et grønt og blandet kvarter for hele Frederiksberg

Frederiksberg Hospital lukker med udgangen af 2026, og det giver Frederiksberg en enestående mulighed for at skabe et helt nyt kvarter, som emmer af den mere end 100 år gamle historie. Ideen er at skabe et grønt og blandet bykvarter, som er for hele Frederiksberg.

Kommunens vision for området er klar: "På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor liv og ro forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger og sin egen identitet."

Den overordnede vision følges op af otte delvisioner, som blandt andet handler om, at udviklingen skal ske med afsæt i de historiske bygninger og grønne træk, at området skal være et blandet byområde med plads til nye boligformer, at det skal udvikles på fodgængeres og cyklisters præmisser, og at det skal være grønt i alle ordets facetter.

Fra regionalt til lokalt

Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital af Region Hovedstaden, der efter planen flytter de sidste afdelinger ud ved udgangen af 2026, hvorefter Frederiksberg Kommune overtager området, og omdannelsen kan gå i gang.

Inden overtagelse skal der udarbejdes en udviklingsplan. Planen tager afsæt i visionen 'Hele byens nye kvarter', der blev vedtaget i 2019. For at sikre en kreativ og inddragende proces har tre tværfaglige rådgiverteams parallelt udarbejdet forslag til en udviklingsplan for området.

Kommunen har lyttet til borgerne undervejs


Frederiksberg Kommune har tidligt i forløbet nedsat et borgerpanel med 35 personer, som blev udvalgt ud fra geografiske, aldersmæssige og socioøkonomiske parametre. Borgerpanelet har fulgt konkurrencen om udviklingsplanen gennem oplæg, workshops og drøftelser. Panelet kom med anbefalinger, der blev overdraget til vurderingsudvalget og indgik i konkurrencebedømmelsen.

Du kan se borgerpanelets anbefalinger her.

Borgere og øvrige interessenter var inviteret til at deltage i konkurrencens midtvejsgennemgang i 2022, hvor over 200 af Frederiksbergs borgere, interesseorganisationer og øvrige aktører deltog. Her blev tre forskellige forslag til en udviklingsplan præsenteret, og mange borgere og organisationer kom også med kommentarer på en digital opslagstavle i ugerne efter, som blev brugt i færdiggørelsen af forslagene. 

Der har også være afholdt et åbent borgerarrangement, hvor de tre forslag fra tegnestuerne Vandkunsten/SLA, Sleth og EFFEKT blev præsenteret, og efterfølgende blev projekterne udstillet på Frederiksberg Rådhus.

En gåtur og en snak om EU-muligheder


Under vores besøg hos Frederiksberg Kommune besøgte vi hospitalsgrunden, hvor vi blev klogere på nogle af de temaer, kommunen arbejder med at få integreret i den nye bydel.

For at give borgerne et indblik i projektet har kommunen lavet en udstilling på hospitalsgrunden, hvor man kan se og læse om projektplanerne. Bydelen er inddelt i syv områder, der hver har et tematisk fokus:  1) Sivebyen, 2) Hovedindgangen, 3) Sundhedsstrøget, 4) Grønne byrum, 5) Hospitalshaven, 6) Boligliv og fællesskaber samt 7) Liv og ro.

Da vi gik rundt på grunden, blev det hurtigt klart, at der ikke bare er tale om et stort projekt, men også mange mindre projekter, hvor man både tænker i klimatilpasning, grøn omstilling, cirkulær økonomi, mobilitet, sundhed og meget mere. En byplanlægger fra Frederiksberg kommune fortalte om kommunens tanker bag den ide- og planlægningsproces, der i øjeblikket pågår, og Greater Copenhagen EU Office kom med indspark og sparring til EU-muligheder i forhold til de mange delprojekter, som hospitalsgrunden rummer.

Du kan læse mere om omdannelsen af Frederiksberg hospitalsgrund på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: www.frederiksberg.dk/frederiksberghospitalRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor