Chefens klumme: Fem år med FN's bæredygtighedsmål – EU som løftestang for at komme i mål

​​De Forenede Nationers fælles bæredygtighedsmål - de såkaldte SDG'er eller verdensmål - har haft femårs fødselsdag. Tillykke! Flot er det med 17 mål, 169 delmål og 193 landes underskrifter. Men har de været en succes som ramme for en fælles indsats? 

Vent...

Den virtuelle kommunikation skal have topkarakter. De farvede firkanter er kendt af de fleste og skaber synlighed for indsatser på mellemstatsligt, nationalt, regionalt og lokalt niveau. Mere blandet er vurderingen af, om verdensmålene har skabt fremdrift – er der færre fattige, bedre sundhed og uddannelse, mere ligestilling og retfærdighed, mere nøjsomt brug af jordens ressourcer osv.?


EU har forpligtiget sig til implementering af målene både i forhold til interne og eksterne politikker og har i anledning af femårsdagen udgivet en statusrapport, som ser på EU's målopfyldelse. Der er fremskridt på de fleste mål, men billedet er meget blandet. Der er rigeligt at tage fat på, for der er kun ti år til 2030 og til at nå målene.


Greater Copenhagen EU Office har integreret verdensmålene i vores handlingsplan. Gennem EU-projekter er vores medlemmer med til at bidrage til målene. Både regioner, kommuner, universiteter og virksomheder forholder sig aktivt til flere af målene, som også er en måde af skabe udvikling og innovation på.


Der er mange måder at involvere sig på. Et eksempel er CityLoops projektet, som samler syv europæiske byer og har til formål at udvikle metoder og værktøjer til genanvendelse af byggeaffald og overskudsjord i byggesektoren. Det har ført til, at Høje-Taastrup og Roskilde kommuner gennem Circular Cities Declaration forpligter sig til at afrapportere på sine mål for genanvendelse af blandt andet byggematerialer og jord. Region Hovedstaden, RUC, Byggeherreforeningen og Gate21 deltager også i projektet. EU støtter dette projekt og mange andre initiativer relateret til verdensmålene blandt andet gennem Green Deal-indkaldelserne for mere klimavenlige byer, større biodiversitet, brug af jordens og havets mange ressourcer. Det er gennem partnerskaber og gensidig inspiration, at vi skaber løsninger, der hjælper med at komme i mål.


Vi kan alle gøre mere for at bidrage til at indfri SDG'erne og tænke målene ind i strategier og se nye muligheder. Der er mange gode tiltag i vores geografi – senest har Frederiksberg Kommune nedsat et bæredygtighedsråd, hvor eksperter rådgiver kommunen. Ved at koble videnskab med lokale og regionale udfordringer kan vi finde fælles løsninger og hente inspiration fra verden omkring os. Det er det næste, vi gør, som gør en forskel.

 

Birgitte Wederking
Direktør

@birwed (holdninger er personlige)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor