Fokus på ansvar og integritet i EU’s forskningspolitik

​Forskningsmiljøers integritet skal styrke forholdet mellem forskning, samfund og beslutningstagere. 

​​

EU vi​​l forebygge (snyd og) forseelser i forskningen

Den 21. juli 2015 afholdte det nytiltrådte luxembourgske EU-formandskab sit første uformelle ministerrådsmøde på forskningsområdet. Ansvar og integritet i udførelse af forskning samt ligestilling var de fremtrædende punkter på dagsordenen. Ansvar og integritet italesættes i stigende grad som et nøgleområde i europæisk forskningspolitik og sættes ofte i sammenhæng med spørgsmålet om sikring af åben adgang til forskningsdata. På ministerrådsmødet i Luxembourg tilkendegav EU-landene deres opbakning til initiativer, der skal fremme ansvar og integritet i hele forsknings- og innovationskæden. Der vil være fokus på at forebygge snyd og forseelser i forbindelse med udførelse af forskning gennem træning og uddannelse af forskere. Konkret er der blandt andet overvejelser om at etablere et netværk af trænere og undervisere inden for forskningsintegritet. 

Nye guideline​​​s og incitamentsstrukturer skal dæmme op for dårlig videnskabelig opførsel

I konklusionerne fra ministerrådsmødet lægges også op til at udvikle gennemsigtige procedurer for undersøgelser af snyd og sager, hvor forskere har vist mangel på integritet. På baggrund af det uformelle møde foreslår EU-formandskabet mere harmoniserede guidelines for forskningsintegritet baseret på det eksisterende EU-kodeks for forskere. Nye guidelines skal således dække ansvarsområder for både individuelle forskere såvel som forskningsinstitutioner, og der skal være overensstemmelse mellem nationale og europæiske kodeks. Desuden vil EU formentlig undersøge og lægge op til at fjerne incitamentsstrukturer, der leder til forseelser i forskning. Det kunne eksempelvis gælde et skift i fokus til at måle på kvaliteten af videnskabelige publikationer og forskningsresultater fremfor at måle antallet af dem. Med udgangspunkt i ministerrådsmødet vil Europa-Kommissionen lancere et forslag til såkaldte ”fællesnævnere” for fælles retningslinjer samt konkrete træningsværktøjer inden udgangen af 2015. 

Lige muli​gheder uanset køn

Anden del af det uformelle ministerrådsmøde fokuserede på at sikre lige mulighed for og fordeling af kvinder og mænd i forskningsstillinger samt i høje stillinger for beslutningstagere på områder med relation til konkurrencedygtighed. Ligestilling er et højt prioriteret område for Luxembourgs EU-formandskab. Hvad angår forskningsområdet viser statistiske undersøger, at 47% af de universitetsuddannede i Europa er kvinder mens kun 33% af Europas forskere, 20% af professorerne og 10% af rektorerne på Europas universiteter er kvinder. Initiativer til at sikre lighed mellem kønnene skal skabe reelle forandringer på institutionsniveau, fremme åbne rekrutteringsprocedurer og udvælgelse af kandidater baseret på excellence. 

Redaktør