Forskning med fokus på klima, digitalisering, cirkulær økonomi og sikkerhed

​De nye Horizon 2020 arbejdsprogrammer for 2018-2019 nærmer sig offentliggørelse. Vigtige fokuspunkter er bl.a. forskning om klima, digitalisering, cirkulær økonomi og sikkerhed.

Nye arbejdsprogrammer

Kommissionen har netop udgivet ”før-publikationer” for de kommende arbejdsprogrammer for perioden 2018-2019, som er sidste del af budgetperioden for det nuværende rammeprogram for forskning og innovation. Arbejdsprogrammerne bygger på fire fokuspunkter for forskningen, som kommer til udtryk i Kommissionens ”strategiske program 2018-2020”. Fokuspunkterne er klima, digitalisering, cirkulær økonomi og sikkerhed. Fokuspunkterne går på tværs af Horizon 2020 arbejdsprogrammerne. Udover disse fokuspunkter indkalder Kommissionen til projektforslag angående forskning og innovation inden for fx transport og mobilitet, sundhed og medicin, fødevarer, landbrug og bioteknologi, energiforskning, nano- og materialeteknologi samt mobilitet af forskere, excellent grundforskning, forskningsinfrastrukturer og fremtidige teknologier. Kommissionen forventes at offentliggøre de endelige arbejdsprogrammer den 27. oktober 2017.

Fremtiden skal klimasikres

Det første fokuspunkt er forskning, der skal understøtte ”Building a low-carbon, climate resilient future”. Fokuspunktet er politisk set forbundet til de reduktionsmål, som medlemslandene har forpligtet sig til i FN’s Paris Aftale. Forskning og innovation anses for at være værktøjer, der kan udvikle løsninger til at reducere CO2-udledninger. Forskning under dette fokuspunkt skal også understøtte Kommissionens prioriteringer i den politiske meddelelse ”Accelerating Clean Energy Innovation”.

Digitalisering af industrien

Det andet fokuspunkt for forskning i de nye arbejdsprogrammer er ”Digitising and transforming European industry and services”. Dette punkt omhandler digitale muligheder, og der fokuseres på Informations- og Kommunikationsteknologiers (IKT) rolle i at muliggøre innovationer. Forskning under dette fokuspunkt skal understøtte udviklingen af det Digitale Indre Marked (se CPHEU Update artikel her). Flere forskellige teknologiske tendenser er relevante for forskningsprojekter under dette fokuspunkt, herunder ”The Internet of Things”, big data, cloud, kunstig intelligens etc.

Transition til en Cirkulær Økonomi

Det strategiske programs tredje fokuspunkt er ”Connecting economic and environmental gains – the Circular Economy”. Udgangspunktet er her Kommissionens cirkulær økonomi pakke, der består af en handlingsplan og tilhørende affaldslovgivning. Pakken dækker alle faser af kredsløbet i en cirkulær økonomi: produktion, forbrug, affaldshåndtering og sekundære råmaterialer. Det er disse faser, som forskning under dette fokuspunkt skal adressere. CPHEU Update har tidligere skrevet om hovedstadsregionens stærke forskningskompetencer inden for cirkulær økonomi her.

Desuden skal forskningen under dette fokuspunkt bidrage til at indfri FN’s bæredygtige udviklingsmål samt den plastikstrategi, som Kommissionen er ved at udarbejde.

Sikkerhedsunion

Det sidste fokuspunkt vedrører sikkerhedsforskning, der skal bidrage til at gøre EU mere sikker og udvikle innovative sikkerhedsløsninger: ”Boosting the effectiveness of the Security Union”. Forskning herunder skal i særdeleshed bidrage til udviklingen af EU’s sikkerhedsunion og bekæmpe terror. 


Redaktør