Forsknings- og innovationspolitik bør sætte retning for omstilling af samfundet

​Europa-Kommissionen har netop udgivet deres tredje Research and Innovation Performance Report (SRIP) der analyserer, hvordan europæisk forskning og innovation klarer sig sammenlignet med andre stærke nationale og regionale spillere. 

Vent...

Rapporten fra Europa-Kommissionen understreger, at et stærkt fokus på forskning og innovation (F&I) er en forudsætning for at fremtidssikre EU og skabe en moderne, ressource-effektiv og konkurrencedygtig økonomi, der formår at adressere de udfordringer, der er forbundet med grøn og digital omstilling. 


Rapporten anbefaler, at EU bør fastholde målsætningen om at investere 3% af BNP i F&I idet målet har mobiliserende effekt. 

Kobling af forskning og policy

Rapporten kommer med 11 policy anbefalinger til, hvordan forskning og innovation kan understøtte den grønne og digitale omstilling i Europa. 

Overordnet er der behov for en transformativ F&I-politik, der sætter retningen for både investeringer, reformer og regulering. Rapporten fremhæver missioner og partnerskaber under Horizon Europe som initiativer, der ved at bringe en pallette af aktører i spil og skabe synergier på tværs af politikområder bidrager til banebrydende innovation- og vidensskabelse. De resterende 10 anbefalinger er grupperet i tre områder og støtter op om den overordnede anbefaling. 

Samhørighed, Færdigheder og ligestilling 

Første område understreger vigtigheden i at sikre national og regional harmonisering af F&I indsatsen. Rapporten lægger op til, at EU skal styrke samhørighed og inkluderende vækst både på virksomheds-, regionalt- og nationalt niveau. Dette skal gøres ved at styrke sammenhængen mellem F&I-politikken og samhørighedspolitikken, særligt gennem European Research Area. 

Rapporten påpeger, at det er vigtigt at styrke kompetencer på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i EU's Skills Agenda, og herunder sikre synergier mellem Horizon Europe- og Erasmus+ -programmet samt koblingen mellem European Reserach Area og European Education Area. Endeligt understreges vigtigheden i at styrke lighed mellem kønnene indenfor og gennem F&I. 

Globalt lederskab

Rapportens andet område tager fat i udfordringer relateret til at sikre globalt F&I-lederskab. EU bør styrke sin konkurrenceposition, når det kommer til teknologisk udvikling og EU’s teknologiske suverænitet gennem en stærkere kobling mellem industripolitikken og F&I-politikken. 

Rapporten opfordrer medlemsstaterne til at øge investeringerne i kunstig intelligens og udbygge det digitale indre marked for at styrke EU’s position inden for digital udvikling. Deling og udbredelse af viden, mobilitet og offentlig-privat samarbejde bør prioriteres, ligesom det prioriteres at sikre bedre vilkår for innovative SMVer, særligt gennem European Innovation Council, VentureEU-programmet og den Europæiske Investeringsbank. 

Økonomisk og samfundsmæssig impact

Det tredje område handler om at skabe en stærkere bro mellem viden og impact. Det fremhæves, at EU bør bidrage til at styrke optaget af ny viden hos borgere, offentlige myndigheder og virksomheder. F&I-politikken bør desuden fremtidssikres således, at reguleringen følger med den forskningsmæssige udvikling. 

SRIP-rapporten udkommer hvert andet år og udarbejdes af DG RTD. Med sin blanding af policy-anbefalinger og analyser af, hvordan den europæiske forsknings- og innovationsindsats klarer sig globalt, er SRIP-rapporten et værktøj for både politikere, der skal regulere forsknings- og innovationsområdet, og vidensinstitutioner. 

Rapportens 11 anbefalinger

1. The European Green Deal requires a shift to a transformative innovation policy
2. Making sure that growth does not leave anyone behind … people, regions, countries and firms
3. Equipping Europeans with the skills to navigate the changing world
4. Fast-forward to gender equality in and through R&I
5. Shaping Europe’s competitive edge in the global race for technology
6. Modernising R&I policy to make it fit for purpose in the digital age
7. Ensuring scientific leadership and stimulating knowledge flows within the EU
8. Building a vibrant and resilient R&I ecosystem in the post-Siemens-Alstrom era
9. Maximising the value of R&I results for society, the economy and policy
10. Making the EU’s regulation innovation-friendly and forward-looking
11. Anticipating the future world through better evidence for policyRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor