​​​​Billede: Bornholms Energi & Forsyning

Fra bryggerispildevand til biogas

​Fire bornholmske partnere er med i det store Horizon Europe-projekt SYMSITES, der skal medvirke til, at øen på sigt kan rense sit spildevand både billigere og mere effektivt. 

Vent...

​Fra sommer 2022 bliver Svaneke omdrejningspunkt for den danske del af Horizon Europe-projektet SYMSITES. Bornholms Energi & Forsyning, BOFA, der er Bornholms Affaldsbehandling, og de to lokale virksomheder Frennegård og Svaneke Bryghus er med i det cirkulære foretagende.

Hvis alt går vel, så vil forsøget i løbet af de næste fire år resultere i et koncept for, hvordan man kan rense spildevand og samtidig få overskud på klimakontoen, skriver Bornholms Energi og Forsyning i en pressemeddelelse.

Det skal ske gennem et decentralt og skalérbart biogasanlæg. Det betyder, at affald og spildevand ikke skal transporteres særligt langt, og restprodukterne – gødningen – kan udnyttes lokalt. 

Klima- og energineutral i 2030

Med projektet forsøger Bornholms Energi & Forsyning også at leve op til regeringens klimaplan, der har som mål, at vandsektoren skal være klima- og energineutral i 2030. 

"Decentrale biogasanlæg kan være en del af løsningen. Rensningsanlæg kræver meget energi, fordi der skal tilføres store mængder af ilt. Biogasanlægget vender det hele på hovedet og renser spildevandet i et iltfrit miljø, fortæller biolog Torben Jørgensen fra Bornholms Energi & Forsyning i pressemeddelelsen og uddyber, at man vil teste en såkaldt membranreaktor-teknologi, der kan udnytte flere forskellige typer spildevand, affald og biomasse, når der skal laves biogas.

Et af fire 'EcoSites'

SYMSITES er et stort udviklingsprojekt med 30 partnere fra blandt andet Spanien, Italien, Grækenland, Tyskland og Østrig. Bornholm er ét af projektets fire test-steder eller 'EcoSites', som de bliver kaldt.

De fire 'EcoSites' skal blandt andet forsøge at udvikle nye cirkulære strømme af energi, behandle affald, som derefter kan laves om til andre ressourcer og rense spildevand mellem by- og industri. Erfaringerne fra de fire steder skal deles og kan skabe grundlag for nye initiativer.

Et eksempel på fremtidens forsyning

"Fremtidens forsyning kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs, bruger de ressourcer vi har, kombinerer dem på alle mulige måder og hele tiden kigger efter muligheder for at koble forskellige teknologier og systemer. Nøgleordene for fremtidens forsyning er intelligente, skalérbare, fremsynede og robuste løsninger," fortæller Bornholms Energi & Forsynings direktør, Claus M. Andersen, i pressemeddelelsen.

Også hos BOFA glæder man sig over projektet, der giver gode muligheder for at fremme cirkulær økonomi, udtaler direktør Jens Hjul-Nielsen og tilføjer:

"Madaffald har vi ikke hidtil gjort noget særligt ved på Bornholm, altså andet end at vi bare har brændt det. Her kan vi arbejde med en spændende måde at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Herudover skal BOFA stå i spidsen for at undersøge muligheder for social innovation i projektet. Altså hvordan lokalsamfundet og parterne kan drage værdi af hinanden."

Greater Copenhagen EU Office har givet forprojektmidler til projektet via Bornholms Regionskommune, som ejer Bornholms Energi & Forsyning, herunder Bornholms Spildevand. Du kan læse meget mere om, hvordan du søger forprojektmid​ler til dit EU-projekt her.

Vi har tidligere skrevet om BOFA's engagement i EU-projekter her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor