Fremtidens EU

EU-samarbejdet er lige fyldt 60 år. Det giver anledning til refleksioner om fremtidens EU. Den netop vedtagne Rom-deklaration samt Kommissionens Hvidbog angiver proces og temaer for en diskussion om fremtiden.

I lørdags fejrede vi EU’s 60-års fødselsdag. Rom-traktaterne blev nemlig underskrevet den 25. marts 1957. I den anledning har lederne af de 27 medlemslande sammen med Rådet, Parlamentet og Kommissionen vedtaget en fælles Rom-deklaration. Deklarationen hylder alt det, vi har opnået i EU indtil videre: Fælles institutioner og stærke værdier, et fællesskab af fred, frihed, demokrati, menneskerettigheder og retssamfund, en stor økonomisk magt med et enestående niveau af social beskyttelse og velfærd. Deklarationen ser desuden fremad. Underskriverne forpligter sig til at arbejde for et trygt og sikkert Europa; et velstående og bæredygtigt Europa; et socialt Europa samt et Europa, der står stærkere på den globale scene. Dermed er ambitionerne store for fremtidens EU-samarbejde.

Hvidbogens proces for fremtidens EU
Rom-deklarationen kommer i kølvandet på Kommissionens hvidbog med bud på forskellige fremtidsscenarier for EU. Vi har skrevet om fremtidsscenarierne i hvidbogen her. Publiceringen af hvidbogen markerer begyndelsen på en proces, der skal munde ud i en beslutning om fremtidens EU. Processen involverer en serie af dialogarrangementer om fremtiden på tværs af Europas byer og regioner. Kommissionen fremlægger derudover fem refleksionspapirer om centrale temaer for Europas fremtid. Ideerne fra disse dialogarrangementer og refleksionspapirer vil danne grundlag for præsident Junckers ”State of the Union”-tale til september. Herefter vil de 27 medlemslande vedtage de første konklusioner om EU's fremtid på Rådsmødet til december.

De 5 refleksionspapirer
Kommissionen publicerer refleksionspapirerne løbende fra april til slutningen af juni. Papirerne vil omhandle den sociale dimension af Europa; styring af globaliseringen; en eventuel uddybning af den Økonomiske og Monetære Union; fremtiden for europæisk forsvar samt fremtiden for EU's finanser. Således er tonen lagt for de overordnede temaer i diskussionen om EU’s fremtid. Det bliver vigtigt at få gjort opmærksom på væsentligheden af forskning og innovation som horisontale emner, der går på tværs af alle de fem temaer.

Vi vil skrive Update-artikler om refleksionspapirerne efterhånden, som de bliver udgivet.

Redaktør