​Model, der viser den store arbejdshavn og tunnelen under vandet - den kan findes i Femern Bælts Udstilingscenter.

Turen gik til Rødby

​Det er ikke så tit, at man beskriver bestyrelsesmøder, som noget, der giver vind i håret. Men det var faktisk tilfældet ved Greater Copenhagen EU Offices første fysiske bestyrelsesmøde i halvandet år. I forbindelse med mødet fik bestyrelsen nemlig mulighed for at se det nyligt startede byggeri af Femern Bælt-tunnelen, der skal gøre Lolland landfast med Tyskland – en nøglebrik i den nordeuropæiske infrastruktur.

Vent...

Verdens længste sænketunnel

18 kilometer lang og 39 meter dyb kommer Femern Bælt-tunnelen til at være, når den står færdig. Dermed bliver den verdens længste sænketunnel og verdens længste kombinerede vej- og togtunnel.

Derefter vil man i sin bil på ti minutter kunne komme fra dansk jord til tysk i bil, mens det med tog vil tage små syv minutter. Forbindelsen vil også betyde, at du kan stige på et tog i København og under tre timer senere stå på Hamburg Hauptbahnhof.


Men inden det bliver en realitet, ligger et enormt byggearbejde forude. I Rødby er der ved at blive etableret en arbejdshavn på 500.000 kvadratmeter, der skal bygges en helt ny fabrik til produktion af tunnelelementer på den danske side, og til vands skal store skibe udgrave den 18 kilometer lange rende i havbunden – for blot at nævne et par ting. Første spadestik blev taget 5. januar i år, men allerede nu er det tydeligt at se, at der de kommende år kommer til at ske meget både til lands og til vands.

Et afgørende transportinfrastrukturprojekt

Femern Bælt-forbindelsen vil ikke blot blive et imponerende byggeri, men også en afgørende brik i den nordeuropæiske infrastruktur. Den er fx en vigtig del af STRING-samarbejdet og -regionen, der strækker sig fra Oslo til Hamborg, hvor målet er at skabe en grøn megaregion bundet sammen af bæredygtig infrastruktur og grøn vækst. 

Forbindelsen er også et strategisk vigtigt infrastrukturprojekt for sammenhængskraft på Scandinavian-Mediterranean-korridoren – også kendt som ScanMed-korridoren. Den strækker sig fra Finland og Norge i nord helt til middelhavsøen Malta i syd og søger at fjerne transportflaskehalse og komme manglende led til livs. Her er Femern-forbindelsen en af de helt afgørende brikker, der skal forbinde Europa og europæiske økonomier.

27 årigt livsprojekt

"Et livsprojekt" kaldte regionsrådspolitiker i Region Sjælland og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Freddy Blak, forbindelsen, da han holdt et oplæg til Greater Copenhagen EU Offices bestyrelse efter ankomsten til Rødby. Her fortalte han, at han i hele 27 år har arbejdet på forskellige måder for at få forbindelsen til at blive til virkelighed. Nu er han formand for udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt Samarbejde i Region Sjælland og fortalte blandt andet, at "denne her forbindelse er meget, meget vigtig og kommer til at løfte hele regionen."

Seniorrådgiver, Jacob Vestergaard, og kommunikationschef, Morten Kramer Nielsen, begge fra Femern A/S, viste derefter rundt i bus på arbejdshavnen, til udkigsposter og Udstillingscenteret og fortalte både om baggrunden for byggeriet og de kommende års spændende arbejde.


Kontakt:

Greater Copenhagen EU Office er som altid klar til at hjælpe kommuner, virksomheder, universiteter, hospitaler og regioner i Østdanmark med at afsøge muligheder for samarbejde, innovation og projektudvikling på transportområdet. Du finder kontaktoplysninger her. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor