​​

Globale udfordringer, lokale løsninger: Borgerne er nøglen i nyt klimaprojekt

​Kan man inddrage borgerne i den grønne omstilling og tackle klimaudfordringerne samtidig med, at man gavner lokalsamfundet? Et nyt projekt, som Københavns Kommune står i spidsen for, skal arbejde med netop det, mens et af byens udsatte områder får en makeover. København skal løbende dele erfaringer med syv andre europæiske byer, der deltager i projektet. 

Vent...
Når kvarteret omkring Hørgården på Amager i København de kommende år får en områdefornyelse, så bliver lokalsamfundets borgere vigtige aktører i at udvikle en lokal plan for grøn omstilling, der tager hånd om netop de udfordringer, der er i deres nærmiljø.

Indsatsen bliver en del af projektet COPE, der for nylig er blevet godkendt til at få støtte fra EU-programmet URBACT. Københavns Kommune leder COPE, hvis syv andre partnere bl.a. tæller franske Saint-Quentin, spanske Coruña og Litauens hovedstad Vilnius, der alle har valgt et særligt geografisk område at have fokus på i deres by.

Nye muligheder

Spørger man Øystein Leonardsen, der er programleder og chefkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor København har kastet sig over netop denne type projekt, så er svaret ganske klart: Det er selvfølgelig for at bidrage til at redde planeten, som han formulerer det.  

Tidligere har borgerinddragelse om klima og grøn omstilling ikke fyldt meget i de københavnske områdefornyelser, men ved Hørgården skal det være et stort tema.

”Ved at se klimaudfordringen som en fælles udfordring og inddrage borgerne, vil vi gerne vende det fra at være noget, som er til skade for den enkelte og lokalsamfundet til noget, som er til gavn,” siger han og fortsætter:

”Vi tror på, at hvis man begynder at arbejde meget mere systematisk med klimaproblemstillingerne, så vil man opdage, at der gemmer sig en masse muligheder; kompetenceløft, nye uddannelser, jobmuligheder og måder at være sammen på, som forhåbentlig også vil skabe bedre lokalsamfund.”​

Hvad så nu?

Øystein og Københavns Kommune skal det næste halve års tid etablere det europæiske netværk med de syv andre partnerbyer og skabe fælles fodslag, der kommer til at udgøre fundamentet for de to års projektarbejde.
Samtidig skal man det kommende år begynde at formulere, hvordan man vil gribe klimaindsatsen i Hørgården an. De første overordnede tanker skal samles, og så skal man mobilisere de aktører, der kan være med i form af borgere, de kommunale fagkontorer og forsyningsselskaber, erhvervslivet og vidensinstitutioner.

Det er fjerde URBACT-projekt, som København er en del af, så der er masser af god erfaring at trække på.

På Greater Copenhagen EU Office har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen om at ansøge projektet og har givet 100.000 kroner til ansøgningsprocessen fra vores forprojektordning. 

​ 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor