Greater Copenhagen EU Office har fået ny bestyrelsesformand

​Da 2020 blev til 2021, skiftede formandskabet for GCPHEU fra Region Hovedstaden til Region Sjælland, og Jan Hendeliowitz er blevet ny bestyrelsesformand. Sammen med afgående formand Martin Baden kigger de to på årene, der er gået, såvel som dem der kommer.

Vent...

"Det er lykkedes at sammenlægge kontorerne og få skabt et gnidningsløst samarbejde," svarer Martin Baden, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og nu tidligere bestyrelsesformand, når man spørger ham, hvad hans største succes som formand har været. Martin Baden har været formand under sammenlægningen mellem Copenhagen EU Office og ZealandDenmark, der d. 1. januar 2019 blev til Greater Copenhagen EU Office. 

"Det har været et stort arbejde at lægge de to organisationer sammen. På trods af dette, så er det tydeligt, at man er kommet op i et meget højt gear meget hurtigt. I 2020 har vi et flot hjemtag og deltagelse i rigtigt mange ansøgninger, og det er på trods af hjemsendelser, mange nye ansatte og coronavirus. Det vidner om, at medarbejderne løfter opgaven flot, men også at man rummer de forskellige typer medlemmer, som vi har i vores store og forskelligartede medlemskreds," fortæller Martin Baden.

Ny formand med fortid i beskæftigelsesministeriet

Den nye bestyrelsesformand har selv spillet en rolle i sammenlægningen, da han i 2018 repræsenterede Region Sjælland i den sammenlægningsstyregruppe, der skulle udarbejde aftalen om fusionen, og siden som medlem af bestyrelsen. Også han er tilfreds med udfaldet af sammenlægningen:

"Det er flot arbejde fra ledelsen og kontoret, og der har været en god dialog og åbenhed i bestyrelsen, som Martin har en væsentlig del æren for, og som jeg naturligvis fortsat vil arbejde for " fortæller Jan Hendeliowitz, der til dagligt er regionsrådsmedlem i Region Sjælland og har en fortid som regionsdirektør i beskæftigelsesministeriet med ansvar for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - den samme geografi som Greater Copenhagen EU Office. Derudover har han også arbejdet med ministeriets relationer til EU.

2021 byder på nye programmer                     

Formandsskiftet falder sammen med, at EU går ind i en ny programperiode for alle programmer, herunder Horizon Europe, EU's store rammeprogram for forskning og innovation, Digital Europe og for Interreg, der fremmer samarbejde på tværs af grænser.

 "Nu er vi ovre kontorets etableringsfase, og der venter et stort arbejde med at forstå og formidle de nye programmer og deres kriterier til medlemmerne, så vi kan få del i de betydelige midler, som kan være med til udvikle vores østdanske region," fortæller Jan.

Når man spørger ham, hvad han håber at opnå i sin tid som formand, understreger han, at man skal bygge videre på det gode arbejde.

"Jeg håber, at EU-midler i de kommende år bliver en endnu mere naturlig del af forsknings-, klima- og miljøprojekter og uddannelses- og beskæftigelsesprojekter, der kan være med til at udvikle vores område økonomisk, uddannelses-, erhvervs- og forskningsmæssigt. Sammenhængen mellem regionens udviklingsplaner og projekterne er vigtige, så det ikke bare er en enkelt institution, der styrkes, men derimod hele eller dele af vores region," forklarer Jan Hendeliowitz og afslutter:

"Derudover bliver det i den kommende tid spændende at følge opførslen af Femern-Bælt-forbindelsen, der netop for alvor er gået i gang. Det vil betyde enorme udviklingsmuligheder for Greater Copenhagen-regionen, og vi skal gennem fokus på EU's udviklingsmidler understøtte, at de opgraderede transportkorridorer mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Norge skaber muligheder og udviklingsaktiviteter for vores medlemmer."

Vi takker Martin Baden for tiden og arbejdet som formand. Han fortsætter som medlem af bestyrelsen. Du kan se alle medlemmerne af bestyrelsen her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor