Høje-Taastrup: EU-støtte er vigtig for at sikre den grønne omstilling

​EU-støtte har haft stor betydning for Høje-Taastrup kommunes grønne udvikling de seneste 10-15 år. Det fortalte energi- og klimarådgiver Marie-Louise Lemgart, da hun deltog i en debat i Bruxelles i oktober. 

Vent...

​Som en del af European Week of Regions and Cities arrangerede Greater Copenhagen EU Office en paneldebat om energiomlægning i samarbejde med fem andre regionale kontorer fra Polen, Spanien, Sverige, Belgien, Irland og Tyskland.

Her deltog Marie-Louise Lemgart, der er energi- og klimarådgiver i Høje-Taastrup Kommune, i paneldebatten, hvor hun bl.a. fortalte om deres deltagelse i projekter indenfor EU-programmer som Horizon 2020 og Interreg.

Høje-Taastrup er en lille kommune med en lille administration, og måske netop derfor har EU-støtte haft en stor betydning for kommunens grønne udvikling de seneste 10-15 år. Kommunen er i øjeblikket involveret i flere EU-projekter i samarbejde med vidensinstitutioner og virksomheder. 

Med i flere EU-projekter

Et af EU-projekterne er Smart City Accelerator, der er støttet af midler fra Interreg. Projektet har fokus på energiomstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Et andet Horizon 2020-projektet COOL DH, som for Høje-Taastrup handler om at mindske varmetabet og øge andelen af fossilfri energi i fjernvarmesystemet.

Projekter som disse er vigtige for kommunens grønne omstilling, og derfor sætter de i Høje-Taastrup også stor pris på EU-støtten og deres EU-kontor i Bruxelles, som understøtter det internationale arbejde.

"Jeg tror, det er vigtigt at pointere og at sende et budskab om, at selv små kommuner kan få fordele af EU-støtte", sagde debattens moderator, Angelika Poth-Mögele fra Council of European Municipalities and Regions, på baggrund af Marie-Louise Lemgarts indlæg i debatten.

To indsatser giver stor succes

I paneldebatten fortalte Marie-Louise Lemgart også om Høje-Taastrups ambitiøse klimaplan, som hvert år forpligter kommunen til at reducere CO2-udledningen med tre procent.

Marie-Louise Lemgart fremhævede særligt to konkrete tiltag, der har haft positiv effekt. Det ene tiltag er, at kommunens medarbejdere aktivt opsøger borgere med oliefyr og afholder fælles borgermøder, hvor de giver målrettet information til forskellige aldersgrupper, fordi de kan have forskellige problemer eller bekymringer. Dette initiativ har på seks år nedbragt antallet af huse, som opvarmes med olie fra 3000 til 750, hvilket ses som en kæmpe succes og et vigtigt skridt for at nedbringe CO2-udledningen.

Et andet tiltag er, at klimaproblematikken tages med ind i undervisningen for børn. Det betyder, at børn fra en tidlig alder bliver klar over problemstillingen, og derved gør forældrene opmærksomme på den klimamæssige betydning af deres handlinger.

En ny tilgang

Marie-Louise Lemgart sluttede af med at sige, at man ofte snakker for meget om de penge, man ikke har. I stedet skal det ses fra et andet perspektiv:

"Vi har ressourcer, vi har investeringer, men kan tilgangen blive ændret? Kan tilgangen være at se tingene fra et kommunalt eller regionalt perspektiv fremfor et nationalt perspektiv?"

Hun fremhævede eks. de danske pensionskasser, der har forpligtet sig selv til at investere 350 milliarder kroner frem til 2030 i grøn omstilling.

Moderator Angelika Poth-Mögele afrundede ved at sige, at: "Der er mange fordele ved at være et lille land. I har gjort meget I jeres kommune." 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor