Horizon efter BREXIT?

​Der diskuteres, analyseres og indgås væddemål. Men ingen kan sige noget med sikkerhed om udfaldet af Brexit-processen og spørgsmålet er stadig ’Deal or No Deal’? Eller er der måske stadig en mulighed for, at det hele bliver aflyst? Vi ser på konsekvenserne for Horizon 2020.   

Vent...

​Endnu ingen afklaring

Med udsættelsen af afstemningen om Brexit-aftalen i det britiske parlament er der fortsat ingen afklaring om, hvor EU og Storbritannien står efter den 29. marts 2019. Samtidigt har EU-domstolen fastslået, at Storbritannien har mulighed for helt at annullere udtrædelsesprocessen. Følgende søger ikke at spå om udfaldet af Brexit-processen, men vil i stedet skitsere nogle af de mulige konsekvenser for projektsamarbejde i Horizon 2020. Danmark er ét af de lande, som samarbejder mest med britiske partnere i Horizon 2020, og Brexit vil får, som på alle andre områder, også konsekvenser for det europæiske samarbejde om forskning og innovation. 

Deal –  deltagelse i overgangsperiode

Hvis aftalen om udtrædelse ender med at blive godkendt både i Storbritannien, af de resterende 27 EU-medlemslande og i Europa-Parlamentet træder en overgangsordning i kraft. I praksis betyder det, at britisk deltagelse kan fortsætte i Horizon 2020 til udgangen af 2020, og projekter med britisk deltagelse kan fortsætte i deres fulde levetid.  

No Deal – deltagelse med britisk garanti

I tilfælde af at der ikke er en aftale mellem EU og Storbritannien, når Brexit bliver en realitet den 29. marts, kan vi forvente en tumultarisk tid, hvor spørgsmålet om fremtiden for forsknings- og innovationsprojekter næppe vil være øverst på dagsordenen. Storbritannien vil få status som ”tredje land” og vil være udelukket fra deltagelse i European Research Council, dele af Marie Sklodowska-Curie og SMV-instrumentet. For øvrige projekter vil den britiske regering etablere en såkaldt Underwrite Guarantee, som betaler for britiske deltagere i EU-projekter godkendt før Brexit træder i kraft samt en ”Post EU Exit Guarantee Extension” som vil betale for britiske deltagere i indkaldelser åbne for tredje lande efter Brexit. Som fristen nærmer sig, efterspørger de britiske forskningsmiljøer i stigende grad information om, hvordan disse garantier skal håndteres i praksis. 
   
Med status som tredje land er det endnu uafklaret, hvad der vil ske i visse tilfælde; eksempelvis i eksisterende ERC projekter med britiske grantees eller i projekter med britisk koordinator (som varetager EU-bevillingen). Det er også uafklaret, hvad der sker i nuværende konsortier, hvor en britisk partner er én ud af tre påkrævede deltagere fra EU eller et associeret land. Hvis Storbritannien får status som tredje land, vil sådanne konsortier ikke længere opfylde kriterierne. På grund af denne usikkerhed anbefales det, at man i nye projekter med britisk deltagelse sørger for at kravet om partnere fra tre forskellige EU- eller associerede lande fortsat opfyldes, selvom Storbritanniens status ændres. 

Horizon Europe

Uanset om det bliver Deal eller No Deal, skal Storbritanniens fremtid i det europæiske forsknings- og innovationssamarbejde efter 2020 forhandles på sigt. Den britiske regering har meldt, at man er positivt stemt for at se på en form for associeringsaftale til Horizon Europe, men dette afhænger af, hvad det vil koste at deltage og graden af indflydelse, man vil kunne få på programmet.
I Europa-Parlamentets foreløbige Horizon Europe forhandlingsposition (ITRE udvalget) findes blandt andet en tilføjelse om, at når lande som associeres til programmet på grund af deres forskningshøjde og excellence (som Storbritannien eksempelvis), skal vurderingen være ”… based on an assessment of the benefits for the Union”. Hvis dette ændringsforslag ender med at blive en del af Horizon Europe forordningen, er det uvist, hvordan en tolkning vil kunne påvirke Storbritanniens deltagelse.  Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor