Horizon Europe’s fem missioner er foreslået

​På de netop afholdte R&I Days blev de fem missionsrapporter officielt overrakt til Europa-Kommissionen. Det politiske missionsarbejde er dog endnu ikke afsluttet. 

Vent...

Billede fra Europa-Kommissionen

Fra politisk vision til fem konkrete mål

Startskuddet for missionerne gik i 2017, hvor en ekspertgruppe som én ud af elleve anbefalinger foreslog, at EU’s kommende forsknings- og innovationsprogram burde arbejde mere missionsorienteret. Siden er arbejdet med udformning af konkrete missioner, som en nyskabelse i Horizon Europe, blevet et prestigeprojekt for Kommissionen. Missionerne er iværksat for at skabe bedre inddragelse af borgerne, mere direkte samfundsrelevans, systemiske forandringer og mobilisering af ressourcer. Missionerne finansieres gennem Horizon Europe, men visionen er, at de skal skabe og inspirere til systemiske forandringer på både europæisk, nationalt og lokalt niveau og på tværs af sektorer og politikområder.
 
Efter at fem missionsområder blev udpeget, har fem ekspertgrupper (mission boards) arbejdet med at konkretisere deres område. På Kommissionens stortanlagte konference R&I Days 2020 nåede missionsarbejdet en vigtig milepæl, da de fem mission boards officielt overrakte deres missionsrapporter til Kommissionen.       
 
De fem missioner
De fem missionsrapporter indeholder eksperternes anbefalinger til, hvordan det pågældende område bør tilgås for at skabe reelle forandringer. Hver mission har desuden fået en titel og et klart defineret mål for 2030:
 
·         Conquering Cancer: Mission Possible
Mål: Mere end tre millioner liv reddet, opnå dyb forståelse af kræft, sikre længere og bedre liv og bedre livskvalitet for kræftramte samt lige adgang til førnævnte på tværs af Europa.
 
·         A Climate Resilient Europe - Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030
Mål: Sikre at Europa er forberedt til håndtering af klimaskabte omvæltninger, accelerering af omstillingen til en sund og velstående fremtid inden for planetens begrænsninger og opskalering af løsninger, som giver modstandsdygtighed for klimaforandringer.   
 
·         Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters
Mål: Rensning af have og ferskvand, genopretning af økosystemer og habitater og reducering af drivhusgasser i den blå økonomi.
 
·         100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens
Mål: Støtte og promovere 100 europæiske byer under deres systemiske forandring mod klimaneutralitet i 2030 og gøre disse byer til “innovation hubs” for alle andre byer.
 
·         Caring for Soil is Caring for Life
Mål: Sikre at mindst 75 % af al jord i EU er sund for fødevarer, mennesker, natur og klima.  
 
Stadig mange udeståender
Over de næste måneder skal de foreslåede missioner nu diskuteres politisk. De missioner, som vedtages, bliver en del af den strategiske plan, som sætter retning for de første fire år af Horizon Europe. I de kommende forhandlinger vil mange spørgsmål skulle afklares: Vil alle missioner blive udvalgt? Vil de skydes i gang samtidigt eller forskudt? Hvordan skal missionerne styres og implementeres? Kan budgettet matche de store ambitioner?
 
De fem mission boards har med missionsrapporterne foreløbigt leveret på deres opgave. Hvad deres rolle bliver i fremtiden, er endnu et spørgsmål, som (måske) bliver afklaret i de kommende måneder. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor