Chefens klumme: Her i december...

Her i december kan vi se tilbage på et år, som startede med sammenlægningen af creoDK og Copenhagen EU Office. En fusion, som har bragt større synergi ind i partnerskabet ved at kombinere kompetencer på universiteterne med behov og innovationslyst i kommuner og region. Virksomhederne er heller ikke tilbageholdende med at se på mulighederne for at opnå støtte til innovationsprojekter, og vi har nu rundet et hjemtag på 100 mio. kroner til kommuner, region og virksomheder. Samtidig er vores universiteter med helt fremme, når det drejer sig om at påvirke forskningsdagsordenen, forberede sig til FP9 og tiltrække midler fra EU's fonde. Det var ikke sket uden dedikerede og dygtige medarbejdere. Og dem har jeg fået flere af, da ZealandDenmark flyttede ind i Nordic House. Målet er en fusion, og at skabe et fælles Greater Copenhagen EU Office.  Der er potentiale i at matche kompetencer og erfaringer, så vi kan tilbyde endnu bedre ydelser på tværs, og i den større geografi. Vi skal gøre Greater Copenhagen mere synlig, og vi skal geare i stedet for at duplikere. Den første fusion har ledt til den næste, og i tillæg er der kommet et tættere samarbejde med vores gode svenske kolleger i Skåne.

EU er ikke bare medfinansiering til projekter – det er også adgang til viden og at finde fælles løsninger på fælles udfordringer. Vores to regioner er lidt forskellige i dansk sammenhæng, men meget lig i det store europæiske billede. Sammen har vi en stærkere stemme, og vi skal internationalisere, informere og inspirere med vækst og effekt for øje.

Nu er vi flyttet sammen og deler mere end kaffemaskinen. Vi har indgået en aftale med RUC om, at de indgår i vores universitetsfællesskab, og der igennem få en forsmag på potentialet i den fælles interessevaretagelse på forskningsområdet. Vi arbejder også med vidensdeling og på fælles tilgang til rådgivning til blandt andet grønne, sunde og mobile projekter, og der er fælles opbakning til både ESS/MAX IV, STRING og Femernbælt-forbindelsen, digitalisering samt fremme af kvalificeret arbejdskraft. Det er vores ambition at bidrage med den internationale vinkel på forskningspolitik, erhvervsfremme og regionaludvikling med udgangspunkt i det, man kan udrette fra Bruxelles.

Der bliver heldigvis nok at tage fat på. Tak for i år og på gensyn i 2018. I ønskes alle en god jul og godt nytår.

Birgitte Wederking
Direktør

@birwed - Meninger er egne

Redaktør