Horizon 2020’s arbejdsprogram 2016-17 klar til lancering

​Horizon 2020’s næste arbejdsprogram for 2016-17 forventes offentliggjort i midten af oktober 2015. Hvis man har intentioner om at søge EU-støtte til sit forsknings- eller innovationsprojekt i anden runde af Horizon 2020, skal man derfor i gang nu.

 

Arbejdsprogrammets tilblivelse
Som det første arbejdsprogram i Horizon 2020 er det kommende arbejdsprogram udarbejdet med udgangspunkt i et Strategic Programming Document og såkaldte scoping papers for alle Horizon 2020’s delprogrammer. Strategic Programming Document er udfærdiget af Europa-Kommissionen og fastlægger ni tværgående fokusområder for arbejdsprogrammet. Scoping papers giver mere detaljerede anbefalinger om retning og indhold for hvert delprogram, og de er blevet til på baggrund af rapporter fra Advisory Groups og omfattende høringer af medlemsstaterne og andre interessenter. Både Strategic Programming Document og scoping papers karakteriseres som arbejdsdokumenter, og deres indhold er derfor ikke nødvendigvis taget med i det endelige arbejdsprogram.

 
Arbejdsprogrammet er to-årigt og dækker perioden 2016 og 2017, hvor mindre ændringer i 2017-indkaldelserne vil kunne forekomme. 

 
Arbejdsprogrammet 2016-17 forventes officielt offentliggjort i midten af oktober 2015, men allerede nu har Europa-Kommissionen offentliggjort udkast til arbejdsprogrammet i en såkaldt pre-publicering, hvor potentielle ansøgere har mulighed for at orientere sig i programmets hovedlinjer. Udkastets indhold er dog ikke juridisk bindende.  

 
Erfaringer fra første runde
Europa-Kommissionen arbejder løbende på at forbedre Horizon 2020, og erfaringerne fra første runde 2014-15 er derfor vigtige. Europa-Kommissionen vil gennemføre en række analyser af rammeprogrammets implementering herunder blandt andet analyser af instrumenter, resultater og impact, og ligeledes vil deltagernes erfaringer med Horizon 2020’s simplificeringsinitiativer blive undersøgt. 

 
Participant Portal
Alle indkaldelser offentliggøres via Participant Portal. På denne portal vil man kunne søge i arbejdsprogrammet for 2016-17, og man behøver således ikke læse arbejdsprogrammet fra ende til anden.  
På portalen vil man kunne få alle relevante detaljer vedrørende et call. Det er også her man foretager hele ansøgningsprocessen, fra pre-registration til konsortium set-up, projektforslag og projektadministration. Al kommunikation med Europa-Kommissionen om projekter foregår således digitalt via Participant Portal.

 
Redaktør