Horizon 2020: Open Science

​De tre O’er er Europa-Kommissionens forskningskommissær Carlos Moedas'​ overordnede mål for sin embedsperiode frem til 2020. O’erne står for Open Science, Open Innovation og Open to the World. I denne måned sætter vi fokus på Open Science.

​Call for Action on Open Science
Open Science har været en hovedprioritet på det nederlandske EU-formandskabs forskningsdagsorden. På EU-formandsskabets stort anlagte konference den 4. - 5. april 2016 i Amsterdam blev Open Science debatteret blandt interessenter og de europæiske forskningsministre. Der var fokus på, hvordan et åbent forskningsforum skaber nye samarbejdsmuligheder imellem medlemslandene, interessenter og forskere.  På konferencen blev dagsorden – Amsterdam Call for Action on Open Science – udarbejdet. 

Amsterdam Call for Action on Open Science har 12 handlingspunkter som blandt andet omhandler nedbrydning af barrierer for Open Science, opbygning af forskningsinfrastruktur, Open Science vækstplan og sammenkobling mellem samfund og forskning. Amsterdam Call for Action on Open Science skal præsenteres for Rådet for Konkurrenceevne den 26. - 27. maj 2016. 

Open Access
Europa-Kommissionens vision er, at alle offentlige forvaltninger og institutioner i Den Europæiske Union i år 2020 skal være åben, effektiv og inklusiv samt digitalt tilgængelige for borgere og virksomheder i EU. 

Europa-Kommissionens Open Science dagsorden indeholder tre overordnede elementer: Open Access, European Open Science Cloud og Open Science Policy Platform. 

”Open Access” er arbejdet for at videnskabelige publikationer og genanvendeligt forskningsdata skal være frit tilgængeligt. Europa-Kommissionen ser Open Access som en central strategi til at forbedre vidensdeling for herigennem at forbedre forskningskvalitet og fremme innovation. Horizon 2020 og the Open Research Data Pilot bygger på princippet om Open Access til videnskabelige publikationer.

European Open Science Cloud
Europa-Kommissionen har den 19. april 2016 offentliggjort deres plan for cloud-baserede tjenester og datainfrastruktur – European Open Science Cloud – som har til hensigt at give forskning, erhvervsliv og offentlige tjenester de bedste forudsætninger inden for brug af Big Data.

Open Science Cloud skal være med til at styrke og sammenkoble eksisterende forskningsinfrastruktur. Europa-Kommissionen har planer om, at den nye europæisk Open Science Cloud skal give Europas 1,7 millioner forskere og 70 millioner fagfolk inden for videnskab og teknologi et virtuelt miljø til at gemme, dele og genbruge data på tværs af fagområder og landegrænser. 

Open Science Cloud vil blive implementeret i højhastighedsbredbåndsnet og skal understøtte den europæiske datainfrastruktur.

Open Science Policy Platform
Europa-Kommissionen arbejder i øjeblikket på at skabe en platform - Open Science Policy Platform - som giver mulighed for en bred dialog og rådgivning på tværs af Europa-Kommissionens forskellige politikområder. Platformen vil bestå af en styregruppe med tyve medlemmer samt otte arbejdsgrupper med op til ti eksperter i hver gruppe. Medlemmerne af denne high-level ekspertgruppe vil blive udpeget på møde i Rådet for Konkurrenceevne den 26.-27. maj 2016. 
Læs mere om Open Science Policy Platform i creoDK’s Update artikel ”Ny platform skal rådgive Europa-Kommissionen om Open Science”.

Her kan du læse creoDK Update artiklerne om Open Innovation og Open to the World.Redaktør