Horizon Europe rykker ind i en ny fase

​I marts indgik EU-institutionerne en delvis aftale om programmet, og frem til efteråret vil Europa-Kommissionen udarbejde en strategisk plan for det kommende forsknings- og innovationsprogram. 

Vent...
I den kommende tid vil Kommission inddrage forskellige aktører og borgere i den strategiske planlægning af Horizon Europe. Det sker gennem en række mission boards, en åben konsultation og konferencen European Research & Innovation Days (R&I Days).

Kommissionens strategiske plan skal definere forsknings- og innovationsprioriteterne for de næste fire år, og den kommer derfor til at forme udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne i Horizon Europe. 

Mission Boards

Missioner er et nyt koncept i Horizon Europe. Deres formål er at gøre det tydeligt for borgerne, hvordan forskning og innovation får gavn af EU-støtte, og øge effekten af programmet, så det giver mest impact for samfundet.

Missionsområderne er fastlagt i Horizon Europe-forordningen, og dækker følgende:
kræft, sunde have, klimaneutrale og smarte byer, samt sunde jordbunde og fødevarer. Der vil blive udvalgt én eller flere missioner under hvert af de fem missionsområder.

For at rådgive Europa-Kommission om udformningen af konkrete missioner, skal der nedsættes Mission Boards, der vil bestå af op til 15 medlemmer. 

Diverse eksperter, forskere og andre relevante interessenter kan frem til den 11. juni 2019 søge om deltagelse i Mission Boards. 

Som led i udarbejdelsen af den strategiske plan skal de nye mission boards præsentere og drøfte deres ideer til missioner inden for hvert af de fem missionsområder ved R&I Days i september (beskrevet nedenfor).

Læs mere om ansøgningsprocedure og kriterierne for Mission Boards her.

Åben konsultation

I juni vil Europa-Kommissionen lancere en åben konsultation, hvor interessenter og den brede offentlighed vil blive hørt om generelle mål for Horizon Europe, herunder impact og tværgående tematikker, som fx social sciences and humanities (SSH) og køn. Det kommer til at foregå gennem et spørgeskema, som endnu ikke er offentliggjort.

European Research and Innovation Days (R&I Days)

Fra den 24.-26. september afholdes der R&I Days Bruxelles. Her forventer man, at Kommissionen vil præsentere sit udkast til den strategiske plan. Der er lagt op til, at deltagerne ved R&I Days skal drøfte den strategiske plan og 'co-designe' prioriteter for det kommende forsknings- og innovationsprogram.

Kommissionen regner med at kunne tiltrække omkring 5000 deltagere fra områder som forskning, industri og erhverv, men også interesserede borgere. På programmet vil der være forskellige emner såsom SSH, sundhed, mobilitet, klima, energi og missioner.
Tilmeldingen til R&I Days åbner i starten af juni.

Læs mere om R&I Days her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor