Ny rapport: Horizon mangler humaniora-projekter

​Samfundsvidenskab og humaniora mangler, når man ser på fordelingen af Horizon 2020-midler og -partnerskaber, viser ny rapport fra Europa-Kommissionen.

Vent...

Kommissionen præsenterede i slutningen af februar en ny rapport, som har undersøgt, i hvor høj grad samfundsvidenskab og humaniora (SSH) tog del i Horizon 2020-projekter i 2017.

Konklusionen var, at andelen af SSH-projekter, der får støtte, stadig er for lav i forhold til ambitionen. I 2017 var det 8.5 % af det samlede Horizon 2020-budget, der gik til SSH, hvilket er en lille stigning i forhold til 7 % procent i 2016. Men det lille fremskridt er ikke nok.

"Vi er langt fra at nå målet", sagde Jean-David Malo, som er direktør for Open Innovation & Open Science ved Kommissionens Generaldirektorat for forskning og innovation (DG Research).

Rapporten blev præsenteret ved en såkaldt Library Talk i kommissionen torsdag den 28. februar, hvorefter der var en paneldebat, hvor man diskuterede konklusionerne i lyset af arbejdet med det nye Horizon Europe-program. 

Flere områder skal forbedres

Det er fjerde gang, der laves en rapport om SSH-disciplinernes deltagelse, og alle fire undersøgelser har vist, at deltagelsen er lav og stadig kan forbedres meget. Når man sammenligner tallene fra 2017 med de seneste fra 2016, er der altså sket en lille stigning i, hvor meget SSH-disciplinerne deltager og hvor stor en del af budget, de får. Alligevel er der flere områder, der kan forbedres.

En udfordring er, at hovedparten af SSH-deltagelsen kommer fra de samme syv EU-lande. Det er kommissionens ønske, at deltagelsen bliver fordelt mere jævnt mellem medlemslandene. Danmark ligger på en delt 12. plads.

En anden udfordring er, at rapportens konklusioner bygger på kvantitative indikatorer frem for kvalitative. I dag er der primært fokus på antallet af projekter, som SSH-forskere koordinerer eller deltager i, og der er usikkerhed om den reelle kvalitet af tværdisciplinariteten i projekterne. 

Bedre SSH-topics 

For at øge antallet af SSH-projekter, der får støtte, har kommissionen indført en række topics, der er såkaldt "SSH-flagged". Det vil sige, at det er emner, der er fordelagtige for SSH-forskere at arbejde med.

Ved præsentationen af rapportens konklusioner blev det dog diskuteret, hvorvidt der fremover skal være færre men bedre SSH-flagged topics, fordi SSH-relevansen af de nuværende topics sommetider har manglet. Man skal også diskutere, om SSH-deltagelse kan gøres obligatorisk eller mere bindende. Det var der argumenter for og imod.

Drøftelsen i panelet og med tilhørerne, som bl.a. var SSH-liaison officers i andre enheder i DG Research, ansatte i REA eller partnere i Horizon 2020 projekter, havde som udgangspunkt, at SSH-integration fortsat kan og bør forbedres.

Der er bred enighed om at vellykket tværdisciplinært samarbejde kræver integration fra starten – når udfordringer skal beskrives og bagefter omsættes til topics. Det ønsker man fra Kommissionens side at adressere allerede i den strategiske programmering for Horizon Europe for at være bedre forberedt i de første arbejdsprogrammer.

Der er samtidig også en bevidsthed om, at reel SSH-integration både i planlægning og i selve projekterne kræver kulturændringer blandt alle deltagere. På den baggrund skal det nye Horizon 2020-projekt SHAPE-ID skabe overblik og samle god praksis for interdisciplinaritet. 

Samfundsproblemer kræver tværfaglige løsninger

Formålet med at inkludere SSH i flere af de EU-støttede forskningsprojekter er at skabe løsninger, der bedre forholder sig til de komplekse problemer, vi står over for i dag.

"Mange aktuelle samfundsudfordringer er alt for komplekse til, at én videnskabelig disciplin kan levere løsningerne", skriver kommissionen i den nye rapport.

Pointen er, at tekniske løsninger ofte kan være grundlaget for nye politisk tiltag, men det er mangelfuldt, når man skal levere løsninger, der adresserer vor tids problemer på en meningsfuld måde. Derfor har man brug for de indsigter, som forskere fra samfundsvidenskab og humaniora kan bidrage med.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor