Integration af samfundsvidenskab og humaniora i Horizon 2020

​Europa-Kommissionen publicerer ny rapport, som stiller skarpt på integrationen af samfundsvidenskab og humaniora i Horizon 2020.

EU-flag


Formålet med rapporten
Integration af samfundsvidenskab og humaniora (SSH) med andre videnskabelige områder er en særskilt prioritet under Horizon 2020. Derfor overvåger Kommissionen årligt SSHs plads i indkaldelser, projekter og evalueringspaneler. Den seneste rapport gør status for SSH-integrationen i 2015 og peger på, hvordan den kvantitative og kvalitative integrering af SSH vil blive vurderet i de kommende år af Horizon 2020.

Rapporten viser, at integration af SSH er en anelse forbedret sammenlignet med 2014, men da 2014-2015 er et samlet arbejdsprogram, har niveauet af SSH i topics i de to år været relativt ens.

Fremgang for SSH integration
Rapporten er baseret på 235 EU-projekter finansieret under de 83 topics i 2015, som lægger op til bidrag fra SSH – de såkaldte ”SSH flagged topics”. 197 millioner euro svarende til 22 % af det samlede forskningsbudget blev i 2015 tildelt partnere inden for SSH under disse 83 topics. Det er en mindre procentvis stigning sammenlignet med 21 % i 2014. 

NY Figur - SSH artikel.jpg

16 % af de undersøgte projekter fra 2015 involverede ingen partnere inden for SSH. Det er en betydelig forbedring sammenlignet med 2014, hvor 29 % af de undersøgte projekter ikke inkluderede SSH-partnere. Der er samtidig en stigning i offentlige institutioners deltagelse som SSH-partnere fra 3 % i 2014 til 13 % i 2015. 

Økonomi, statskundskab og offentlig administration udgør 43 % af de anvendte SSH-discipliner, mens humanistiske og kunstneriske fag fortsat kun indgår i få projekter. 

NYT diagram - SSH artikel.jpg

Yderligere var en stor andel af SSH-partnerne (46 %) og SSH-koordinatorerne (74 %) etablerede i fem medlemsstater (Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien og Belgien). Danske institutioner udgør 2 % af SSH-partnerne (nr. 13) og 2 % af SSH-koordinatorerne (nr. 11).

Hvad vil man gøre fremadrettet? 
Kommissionen arbejder fortsat på at forbedre integrationen af SSH i Horizon 2020. Arbejdsprogrammet for 2018-2020 vil have fire prioriteter på området:

  • Kvaliteten af topics skal forbedres, dvs. SSH-dimensionerne skal udgøre en betydelig del af fremtidige topic-beskrivelser. Særligt skal der gøres en indsats for, at indsigt og forståelse, der bygger på humaniora i større grad inkluderes i samfundsmæssige problemstillinger.
  • Evalueringsprocessen skal forbedres. Et panel af eksperter orienteres og konsulteres for at sikre en fair og ensartet evaluering af topics, ligesom overvågning af kvaliteten af SSH ekspertise i evalueringspanelerne skal indgå i fremtidige evalueringer.
  • En regelmæssig overvågning af integration af SSH skal fortsætte.
  • Kommunikationsindsatsen skal trappes op. En strategi for at sikre effektiv kommunikation og udbredelse til alle forskningsmiljøer skal understrege vigtigheden af den tværfaglige vinkel i forbindelse med samfundsmæssige udfordringer. Mere inddragelse og information på nationalt niveau skal ligeledes bidrage til at opnå et tilfredsstillende niveau for integreringen af SSH i den sidste del af Horizon 2020. 

Redaktør