Impact var et nøgleord på EARMA-konferencen i Bologna

​Bologna var i dagene 27.-29. marts omdrejningspunkt for den årlige European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) konference, som tiltrak 900 deltagere - et rekordhøjt antal for konferencen, som i år fejrede 25-års jubilæum. 

Vent...

EARMA-konferencen henvender sig både til fagfolk, der yder EU-forskningsstøtte på universiteter, men også bredere til de, som arbejder med EU's forsknings- og innovationspolitik. Konferencen er et forum for videndeling og inspiration, der giver deltagerne mulighed for at lære af hinandens erfaringer.

Der var et bredt udvalg af oplæg, som eksempelvis handlede om udfordringerne med at integrere samfundsfag og humaniora (SSH) i Horizon-støttede forskningsprojekter, hvordan man bedst formidler EU-finansieringsregler, og hvordan administrationer kan skabe de rigtige forudsætninger for fremragende forskning.

Forskning skal gavne flere

På tværs af de mange oplæg var "impact" et gennemgående tema, der blev fremhævet som helt centralt for vellykket forskning.

Kort fortalt handler "impact" om, hvilken effekt og værdi forskningen har. Her var pointerne bl.a., at forskning ikke kun skal bedrives for forskningens skyld, men også tilføje merværdi og engagere borgere og miljøer uden for universitetsverdenen. De offentlige ressourcer, der investeres i forskning, skal komme flere i samfundet til gavn. Formålet er at skabe inkluderende, demokratisk og ansvarlig forskning og innovation.

Hvordan engagerer man så den brede offentlighed i forskningen? Det spørgsmål drøftede en række talere med erfaring fra forskningsprojekter, der arbejder med at sætte aktører fra civilsamfundet, industrien og universiteterne sammen for at udarbejde forskningsprioriteter og løse samfundsmæssige problemer. Det sker f.eks. gennem såkaldte "social labs".   

Som en del af løsningen blev konceptet "societal readiness level" præsenteret. Det er netop ved at blive udviklet af et Horizon 2020 konsortium, og blev præsenteret som et redskab til at evaluere, hvordan forskning kan komme flere til gavn.

Samfundsfag og humaniora fyldte også en del på konferencen, og blev fremhævet som nødvendigt for at skabe impact, og foredragsholdere delte best practice-erfaringer med at integrere SSH i forskningen f.eks. gennem udstillinger eller borgerinddragelse.

Mere impact i Horizon Europe

Irske Sean McCarthy, som er en tilbagevende taler på konferencen, stillede i sit foredrag også skarpt på impact. Han mente, at den samfundsmæssige effekt af et EU-forskningsprojekt ikke bør beskrives af forskerne selv, men snarere af deres "impact partnere", altså de aktører, der på længere sigt skal implementere forskningen i eksempelvis kommuner, virksomheder og på hospitaler.

EARMA-konferencens stærke fokus på impact er ikke tilfældigt. I EU's nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, kommer impact også til at fylde mere end tidligere f.eks. gennem indførslen af det nye missionskoncept. De fem missionsområder i rammeprogrammet skal støtte forskning, som er inspirerende og ambitiøs, og som kan indfri konkrete målsætninger.

Konferencen gjorde det klart, at impact vil spille en vigtig rolle i den europæiske forsknings- og innovationspolitik.

I 2020 bliver EARMA-konferencen afholdt i Oslo fra den 27.-29. april. Velmødt!


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor