Infodage om Horizon 2020 arbejdsprogram 2018-2020

​Horizon 2020 arbejdsprogrammet 2018-20 er blevet offentliggjort, og Europa-Kommissionen afholder i den forbindelse informationsdage om de enkelte delprogrammer.  Få her et kort overblik over den seneste måneds informationsdage og centrale budskaber.

Generelle budskaber fra infodagene

I Horizon 2020 arbejdsprogrammet 2018-20 er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling en central ramme og reference. Generelt anbefales det, at ansøgninger forholder sig til de for dem relevante mål. Som altid understreger Kommissionen vigtigheden af at læse projektindkaldelserne grundigt igennem, så man i ansøgningen adresserer alle kriterier, krav og forventninger. Indledningen til de enkelte delprogrammer og indkaldelser er ligeledes nyttig at læse for at blive bekendt med de mere overordnede politiske rammer og hensigter bag topics.

Energi

Den 23. til 25. oktober var der energiinfodage (Societal Challenge 3). Arbejdsprogrammet vil fokusere på forskning, innovation og markedsmodning af de grønne hovedområder: vedvarende energi, smarte energisystemer, energieffektivitet og CCS (Carbon Capture Utilization and Storage). Inden for disse områder vil Kommissionen blandt andet prioritere strategisk forskning og innovation inden for energieffektive bygninger, styrke EU's førerposition inden for vedvarende energi samt udvikle konkurrencedygtige integrerede energilagringssystemer. Det samlede budget for årene 2018, 2019 og 2020 er 2,2 mia. EUR. Alle præsentationer og optagelser fra informationsdagene kan findes her.

Klima, miljø, ressourceeffektivitet og råstoffer

Den 8.  og 9. november var der infodage om klima, miljø, ressourceeffektivitet og råstoffer (Societal Challenge 5). Her blev der først og fremmest lagt vægt på Paris-aftalen, hvor EU har forpligtet sig til forskellige målsætninger. Man ønsker at foregribe de negative virkninger af klimaændringer og træffe forebyggende beslutninger for at forhindre eller minimere den skade, de kan forårsage. Yderligere er der for 2018-2020 fokus på Innovating Cities, hvor målet er at gøre byer bæredygtige, sikre og skabe et borgernært urbant miljø. Det samlede budget for 2018-2020 er 1,1 mia. EUR. Præsentationer og optagelse fra de forskellige sessioner kan findes her.

Europe in a Changing World

Infodagen om Horizon 2020's Societal Challenge 6 blev afholdt i Bruxelles d. 14. november. Formiddagen var dedikeret til præsentation af indkaldelserne, mens der var arrangeret brokerage om eftermiddagen. Infodagen indeholdt desuden en gennemgang af SSH området fra Horizon 2020 midtvejsevalueringen samt den seneste rapport om status for SSH integration. Fremadrettet ønsker Kommissionen at fremme SSH integrationen gennem bedre design af topics, inddragelse af flere discipliner og flere lande, overvejelser om på hvilke områder SSH integration giver særlig mening og bedre spredning af information om muligheder til SSH-miljøerne. Det samlede budget for 2018-2020 er 551 mio. EUR. Optagelser af oplæggene kan findes her.

Bioøkonomi

Fra den 11. til 17. november var der infodage om bioøkonomi (Societal Challenge 2). I Horizon 2020's tre sidste år, vil der være fokus på sustainable food security, blue growth, rural renaissance og cirkulær økonomi. Kommissionen vil sætte fokus på implementering af bioøkonomien fra forskning og innovation til applikation og regionalt og lokalt optag. Det samlede budget for 2018-2020 er 1,3 mia. EUR. Alle præsentationer og optagelser er tilgængelige her.

Andre informationsdage

Der afholdes ikke informationsdage på alle delprogrammer, men kommende informationsdage tæller blandt andet:

  • Sundhed, demografiske ændringer og velvære informationsdag d. 8. december
  • Transport informationsdag d. 13. december


Redaktør