Innovationen skal begynde på hospitalerne

​EU investerer milliarder af euro i EU-projekter, der skal udvikle innovative sundhedsløsninger – men løsningerne bliver ikke altid implementeret eller anvendt korrekt. Derfor skal sundhedspersonale blive bedre til at formidle deres behov, mener Morten Bo Søndergaard Svendsen fra CAMES på Rigshospitalet. 

Vent...

​Fra venstre: Trine Ungermann Fredskild, Morten Bo Søndergaard Svendsen, Juan Jose Fernandez Romero, Michele Calabro, Konsta Rönkko og Henriette Hansen (SDEO). Foto: Nicolai Hartvig, South Denmark European Office.

Der er et stigende pres på sundhedssystemet. Den aldrende befolkning og de demografiske udfordringer skaber et større behov for nye innovative løsninger, der kan løfte arbejdsbyrden. Men hvor skal de innovative løsninger komme fra? Og hvordan bliver de bedre integreret på hospitalerne, end de er i dag? 

Det forsøger Morten Bo Søndergaard Svendsen at finde løsninger på. Han er civilingeniør og Ph.d. og arbejder for CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) på Rigshospitalet, hvor han udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og forskere. 

Han præsenterede sine anbefalinger til bedre integration af innovation ved eventet ”Uptake of Innovation in Hospitals through Skill Development” i Bruxelles den 13. juni.

Bedre kommunikation af behov

Søndergaard Svendsen oplever, at smart ny teknologi ofte bliver brugt for lidt eller forkert, fordi den ikke forholder sig til de konkrete behov, der er på hospitalerne. Der er brug for forandring, og den skal komme nede fra. Sygeplejersker og læger skal blive bedre til at formidle deres behov, så hospitalerne kan købe bedre, mere præcise og tilpassede løsninger.

Han sammenligner det med, at man som privatperson går ind til en bilsælger og blot siger ”sælg mig en bil”. Så får man en tilfældig bil, der ikke nødvendigvis passer til ens behov, og det er ofte det, der kan ske i sundhedssektoren. 

”I stedet for at folk kommer med en masse ideer og prøver at skubbe dem ind i sundhedssystemet, skal sundhedspersonalet sige: det er de her problemer, vi vil have løst, og det er det her, vi gerne vil købe”, siger Søndergaard Svendsen.

Flere fagligheder skal i spil

Sundhedssystemet skal i højere grad inddrage andre fagpersoner som eksempelvis ingeniører og dataloger, der kan supplere det medicinske personale og komme med andre perspektiver og specialiseret viden. 

”Jeg kan selv se det med min egen rolle, det er noget andet, jeg kan bidrage med, fordi jeg har en anden baggrund. Det er kun til nytte, at man ikke har den samme ensrettede tankegang”, siger han. 

Men ingeniører skal også blive bedre til at forstå, at sundhedssystemet rent faktisk er et system, og hvis de udvikler noget, som forandrer én ting, så påvirker det hele systemet. Et almindeligt problem er, at sundhedspersonalet bliver præsenteret for ny teknologi, som de aldrig lærer at bruge ordentligt. Derfor ser man ofte smarte maskiner med påsatte klistermærker, hvor der fx står “tryk her”.

”Man skal enten tilpasse teknologien til sundhedspersonalet eller lære personalet, hvordan de skal bruge det”, siger Søndergaard Svendsen.

At bruge ressourcerne bedre

På CAMES arbejder de med træning og uddannelse af medicinsk personale, og de har to afdelinger i Region Hovedstaden: En på Herlev Hospital, der arbejder med træning i kommunikation og samarbejde, og en afdeling på Rigshospitalet, der arbejder med at forbedre lægernes tekniske medicinske færdigheder.

I sit arbejde på Rigshospitalet fokuserer Søndergaard Svendsen både på at forbedre det medicinske udstyr og lægernes læring. For eksempel har han arbejdet med at 3D-printe materiale, der bruges til at øve syninger af sår. Modellerne, der bruges, er normalt dyre og kan ikke genanvendes, men det kan løses ved at lave 3D-print.  

Et andet redskab, CAMES har udviklet, er software til undersøgelser af tyktarmen, hvor en computer registrerer, hvornår lægen begår fejl, og evaluerer indsatsen i et program. På den måde kan man mere objektivt vurdere, om kikkertundersøgelsen har været nænsom nok, og om lægen forbedrer sine evner. 

I øjeblikket arbejder Søndergaard Svendsen bl.a. på at udvikle nye feedback-systemer, der kan evaluere lægernes indsats ved kikkertundersøgelser af lungerne og se, om de eksempelvis har undersøgt alle områderne grundigt nok. I dag kræver evalueringen, at en speciallæge er til stede, selvom øvelsen er forholdsvis simpel. 

”Vi vil jo rigtig gerne bruge vores ansattes ressourcer bedre. Så vi skal bruge et system, der muliggør, at folk kan træne og få feedback uden en speciallæge er til stede”, siger Søndergaard Svendsen. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor