Interreg Europe: Internationale perspektiver på lokale og regionale politikker og udviklingsstrategier

​Interreg Europe har netop lanceret tredje og sidste call for programperioden 2014-2020. I programmet har lokale og regionale aktører i EU mulighed for at udveksle viden og erfaring samt udvikle handlingsplaner inden for 1) Teknologisk udvikling og innovation, 2) Innovation i SMV’ere, 3) Kulstoffattig økonomi og 4) Miljø- og ressourceeffektivisering.

Læring som katalysator for forandring: Interreg Europe’s tredje call:
Under overskriften ”Europe let’s cooperate” lancerede Interreg Europe sit tredje call til en storslået konference på Malta med over 500 deltagere.  Programmets hovedformål er at styrke den regionale udviklingspolitik og strukturfondsindsatsen ved at finansiere interregionale projekter med fokus på læring og udveksling af bedste praksis mellem regioner på tværs af EU samt Norge og Schweiz. Det er et program, der primært henvender sig til policy-makers, som vil benytte muligheden til at accelerere og forbedre regionale indsatser og politikker. 

Interreg Europe afslørede til konferencen, at der skal uddeles midler for i alt 147 millioner euro. Det er det sidste brede call for perioden 2014-2020, hvor alle fire prioriteringer er åbne.

Interreg Europe efterspørger dog særligt projekter inden for miljø- og ressourceeffektivisering – og gerne med fokus på water management, financial instruments og renewable energy. I miljøpuljen er der 47,1 millioner euro tilbage. Projektstørrelsen er på 1-2 millioner euro med en finansieringsrate på 85 % for offentlige aktører. Succesraten var ved sidste ansøgningsrunde på 27 %.

Du kan få inspiration fra tidligere støttede projekter her: http://www.interregeurope.eu/discover-projects/

Krav til ansøger
Projektet skal bestå af partnere fra mindst 3 EU-lande. Typisk er partnerskaber på 5-10 partnere. I forhold til partnerskabet er det vigtigt at finde regioner eller kommuner i Europa med ens udfordringer, hvor læringspotentialet er stort. Mindst 50 % af de politikinstrumenter, som de deltagende regioner tilsammen adresserer i projektet, skal være strukturfondsstøttet. Det vil sige, at der er krav om tæt kobling til REVUS.

Deadline er den 30. juni kl. 12.


Kontakt os gerne for mere information om Interreg Europe. Vi rådgiver om ansøgningsprocessen, og vi kan også hjælpe med at finde relevante partnere via vores netværk af 350 regionskontorer i Bruxelles.

Interreg Europe sekretariatet er desuden meget åben for videre dialog om konkrete projektideer. Der er desuden mulighed for at få feedback på projektbeskrivelse, partnerskab, budget osv.





Redaktør