Interregional samarbejder skaber europæisk merværdi

​Der tales i Bruxelles-kredse meget om modernisering af EU’s kommende budget. Én ting er hullet i budgettet efter Brexit, noget andet er tilpasning til nye politiske udfordringer og demonstration af udgifternes europæiske merværdi. 

Vent...

​Europæisk merværdi kan tage mange forskellige former. Det kan lyde højtravende, men ofte kommer merværdien til udtryk i det nære. Den er meget synlig i det grænseoverskridende samarbejde. Veje, tunneler og broer binder medlemslandene fysisk sammen og skaber en tværeuropæisk infrastruktur. Et netværk skabt med store beløb i medfinansiering fra EU. En anden slags infrastruktur er den, som forskningen benytter sig af. Det store forskningsinfrastrukturprojekt ESS-MAX IV i Lund skal gøre Greater Copenhagen til et innovativt materialehub med forskning på højt internationalt niveau og til international gavn. EU støtter projektet og det videnskabelige samarbejde på tværs af Øresund. Jeg er medlem af Advisory Board til et EU-støttet Interreg-projekt, som arbejder med forberedende tiltag til ESS- MAX IV. Der er masser af god energi i projektet, og der trækkes på kræfter og viden fra Danmark, Sverige og Norge.  

Ikke langt derfra har vi været med til af skaffe midler til Helsingør og Helsingborg, som samarbejder om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til bygge- og turismebranchen til de to kommuner og med udgangspunkt i efterspørgsel på begge sider af sundet. Et andet og stort konsortium bestående af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Lunds Universitet, Aalborg Universitet, Helsingborg, Kristianstad, Malmø, København og Helsingør (puha –håber, der er en dygtig tovholder) har fået EU-midler til at udvikle et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen med udgangspunkt i det fælles trafikcharter. De skal sammen løse en opgave og udnytte synergien mellem dem til gavn for grænseregionen.

Og når vi nu er ved grænseregionerne – der er store ambitioner, store tal og store muligheder bag etableringen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over og under Fehmern Bælt. EU har allerede øremærket betydelige beløb til selve byggeriet og tilhørende projekter. Merværdien er ikke bare i grænseregionen men for hele den korridor, som Fehmern binder sammen fra Tyskland til Danmark og videre til Sverige og Norge.

Europæisk merværdi supplerer den værdi, der skabes gennem de enkelte medlemslandes aktioner. Fælles tilgang og opgaveløsning kan skabe bedre resultater og større udbredelse. Resultater, som kan bruges både regionalt og nationalt som i hele EU. EU-programmerne er et meget nyttet redskab til at opnå dette.


Birgitte Wederking, direktør, @birwed
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor