Investeringsplanen for Europa

​I juni 2015 blev Investeringsplanen for Europa færdigforhandlet. Planen var det første af Juncker-Kommissionens store initiativer, som blev skabt med sigte på at øge investeringerne i hele EU og sætte skub i den langsigtede økonomiske vækst. Men hvad er status knap et år efter Investeringsplanens vedtagelse?

​Hvorfor en investeringsplan?
Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau, som har været medvirkende til, at et økonomisk opsving har haft vanskeligt ved at slå igennem. Investeringsplanens erklærede formål er at fjerne barrierer for investeringer, skabe øget opmærksomhed om og forbedret teknisk assistance til investeringsprojekter samt at udnytte nye og eksisterende finansielle ressourcer bedre.

Planen består af tre søjler:
  • Oprettelse af en europæisk fond for strategiske investeringer (EFSI)
  • Sikring af at investeringsfinansiering når frem til realøkonomien
  • Forbedring af investeringsklimaet
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er det helt centrale initiativ i Investeringsplanen. Fonden har til hensigt at stimulere private investeringer frem for at erstatte dem, således at offentlige midler anvendes til at mobiliserer yderligere private investeringer. ​Fonden er oprettet som en forvaltet konto i den Europæiske Investeringsbank (EIB), og består af en garanti på 16 mia. EUR fra EU-budgettet (bl.a. fra Horizon 2020) og 5 mia. EUR fra EIB. Fonden overtager således noget af den risiko, som ellers bæres af EIB. Målet er at generere 315 mia. EUR i samlede investeringer.

Status i april 2016
Godkendte projekterAntal Finasiering under EFSI
Infrastruktur og innovationsprojekter577.8 mia. €
SMV finansielle aftaler1653.4 mia. €
​​Total forventet investeringer genereret​: 82.1 €

Ifølge Europa-Kommissionen selv, er EFSI efter de første 8 måneders virke en succes. Læs mere om de seneste resultater her

For at opnå støtte fra EFSI skal man ansøge gennem EIB’s standard låneprocedure. Ansøgninger bliver vurderet af den særlige EFSI investeringskomité. EFSI fokuserer på henholdsvis SMV-projekter og infrastruktur- og innovationsprojekter. Se danske projekter her

Støtte investeringer i realøkonomien
Den anden søjle i Investeringsplanen indeholder to initiativer, der skal være med til at sikre, at investeringer når realøkonomien:
  • European Investment Adivisory Hub (EIAH): én indgang til teknisk bistand og støtte til investeringsprojekter, som et fælles initiativ mellem Europa-Kommissionen og EIB.
  • European Investment Project Portal (EIPP): en webportal som skal skabe kontakt mellem potentielle investorer og projektudviklere. 
Forbedring af investeringsklimaet
Målet under denne tredje og sidste søjle er at fjerne hindringer for investeringer og skabe bedre og mere forudsigelig regulering i EU for investeringsprojekter. Initiativet, der skal være med til at sikre dette, er gennemførsel af den såkaldte Kapitalmarkedsunion, som skal integrere kapitalmarkederne i EU’s medlemslande yderligere, så nye finansieringsmuligheder for virksomheder opstår (herunder bedre adgang til venture kapital) og omkostninger ved kapitaltilførsel nedbringes.

Europa-Kommissionen femlagde i september 2015 en handlingsplan for etablering af Kapitalmarkedsunionen, som skal være gennemført senest i 2019.
Redaktør