Invitation: Den grønne omstilling og samfundsforskning - En workshop om mulighederne i Horizon Europe

Med det næste rammeprogram, Horizon Europe, lige på trapperne er det nu tid til at gå i gang med at planlægge forsknings- og innovationsprojekter relateret til den stadigt mere aktuelle grønne omstilling. Copenhagen Business School og Greater Copenhagen EU Office inviterer derfor til workshop om den grønne omstilling og EU’s forsknings- og innovationsprojekter.


Vent...

Som en del af eventet vil der være tre tematiske breakout-sessione’: En om fødevarer og klima, en om mobilitet og en om cirkulær økonomi. 

Breakout-sessionerne er en oplagt mulighed for at udveksle ideer med andre partnere med baggrund i både forskning og praksis og derved tage første skridt i en dialog om mulige samarbejder og konsortier.
 
Workshoppen vil informere om mulighederne vedrørende EU’s grønne forsknings- og innovationsprojekter med særlig fokus på områder med relation til samfundsvidenskab og humaniora. 
 
Workshoppen foregår på engelsk.
 

Målgruppe: Forskere, samt eksperter inden for grøn omstilling fra kommuner og regioner, der er lokaliseret i Østdanmark.  
 
Tid og sted: 9. november fra kl. 10-12. Eventet kommer til at foregå via Zoom. Vi anbefaler at have downloadet Zoom-softwaren inden eventets begyndelse. 

Tilmelding:

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til info@cphoffice.eu.

Angiv venligst i mailen, hvilken af de tre breakout-sessioner, der har interesse.In English:

Green Transition in Social Science and Humanities research – A Horizon workshop and brokerage event

With the European Commission’s focus on reaching climate neutrality and Horizon Europe steadily entering the Research & Innovation stage, now is the time to get organized for actions on the evermore important Green Transition. Copenhagen Business School and Greater Copenhagen EU Office are, therefore, hosting a workshop on the Green Transition and EU’s R&I projects
 
The workshop will provide you with information on the possibilities that exist in the coming Horizon Europe with a particular focus on research areas of green transition and related to the social science and humanities (SSH). The workshop furthermore seeks to create and enhance inspiration and interest in participating in these projects. 


As part of the event there will be three thematic breakout sessions that will offer information on relevant Horizon topics; one focusing on Food & Climate, one on Mobility, and one on Circular Economy. During these breakout sessions there will be a chance to talk about your ideas, with the envisioned goal of initiating dialogues about possible collaborations/consortiums.

Target group: Researchers, green transition experts from the municipalities and regions of Eastern Denmark.

Date: 9th of November from 10:00-12:00. The event will take place via Zoom. We recommend that you download the software well in advance.

Sign-up:

Sign up by sending an email to info@cphoffice.eu. 

Please indicate in your email which breakout session you are interested in.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor