Juncker-Kommissionen: Tid til at fuldføre arbejdet

​Europa-Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2018, hvori den præsenterer de foranstaltninger, den vil iværksætte i løbet af næste år. 

Kommissionen vil i mål med Junckers 10 prioriteter

Europa-Kommissionen offentliggjorde sit arbejdsprogram for 2018 i slutningen af oktober. Arbejdsprogrammet har et tvedelt fokus på dels initiativer, der skal fuldføre Junckers 10 prioriteter og dels initiativer, der skuer videre fremad mod Unionen i 2025 og derefter.

Juncker-Kommissionen fremlagde i begyndelsen af dens mandat periode i 2014 de 10 overordnede prioriteter, som siden har været styrende for Kommissionens politiske arbejde. Denne Kommissions mandat udløber i juni 2019, så arbejdsprogrammet 2018 indeholder en række initiativer, som skal fuldføre arbejdet med disse prioriteter. I arbejdsprogrammet vurderes, at Kommissionen allerede har leveret over 80 % af de forslag, der er essentielle for at fuldføre det digitale indre marked, energiunionen og kapitalmarkedsunionen. Nu vil man helt i mål med lovgivningen.

Det haster

Kommissionen vil fremlægge alle nye forslag senest maj 2018. Dette skal give Europa-Parlamentet og Rådet en mulighed for at nå at behandle og vedtage lovene inden parlamentsvalget i juni 2019. Kommissionen er dog samtidig klar over at tidsplanen er stram, og skriver indledningsvis, at man vil fordoble indsatsen for at støtte medlovgiverne (Parlamentet og Rådet) i hvert eneste skridt i lovgivnings- og implementeringsprocesserne.

Værd at bemærke

Det er værd at bemærke, at Kommissionen på flere af de 10 prioriterede områder primært opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at behandle og vedtage de lovforslag, som allerede er fremstillet. I alt indeholder programmet 26 initiativer med pakker af konkrete forslag på eksempelvis cirkulær økonomi, på det indre marked herunder forslag om simplificering af momsregler for SMV'er og forslag om regler for beskatning af multinationale selskaber samt forslag på det digitale indre marked.  

EU mod 2025 og derefter

Som noget nyt har en række af de 26 initiativer et længere sigte frem mod 2025. Disse initiativer er i tråd med Junckers tale om Unionens tilstand samt Hvidbog om Europas Fremtid som fremlagt tidligere på året. Initiativerne vil bl.a. sigte mod en udvidelse af Euro-zonen og Schengen-samarbejdet samt give kandidatlandende på Vestbalkan troværdige udsigter for optagelse. Andre initiativer vil undersøge mulighederne for at få én præsident for både Kommissionen og Rådet samt en permanent europæisk finans- og økonomiminister. Det er også et initiativ i denne del af arbejdsprogrammet, at Kommissionen i maj 2018 vil fremlægge sit forslag til den næste flerårige budgetramme (MMF'en).

Baggrund

Kommissionen vedtager hvert år et arbejdsprogram med en liste over de foranstaltninger, den ønsker at gennemføre. Foranstaltningerne tæller både planer for nye initiativer, tilbagetrækning af verserende forslag, lovgivningsrevisioner og love, Kommissionen ønsker ophævet. Tilbagerulning af forslag og ophævelse af lovgivning følger af de såkaldte REFIT revisioner, som har til formål at gøre gældende reguleringen effektiv og målrettet.  Gennem arbejdsprogrammet informerer Kommissionen offentligheden og medlovgiverne (Parlamentet og Rådet) om de lovgivningsmæssige planer. 


Redaktør