Just transition fund skal sikre en retfærdig grøn omstilling i hele EU

​Europa-Kommissionens stort anlagte European Green Deal skal danne rammen for den grønne omstilling af hele Europa. Men nogle medlemslande er kritiske over for konsekvenserne af omstillingen. Derfor skal EU’s Just Transition Fund yde finansiel støtte til de industrier i EU, der har sværest ved at leve op til klimamålene.

Vent...

​Ikke alle EU-medlemslande får lige let ved at nå Europa-Kommissionens mål om et klimaneutralt Europa i 2050. Nogle steder er den grønne omstilling i fuld gang, men andre nationale industrier er stadig dybt afhængige af forurenende energikilder som kul og olie. 


Derfor skal der i EU afsættes 7,5 mia. EUR til at oprette den såkaldte ’Just Transition Fund’, der under den kommende flerårige finansielle ramme (MFF), skal understøtte grøn omstilling i de europæiske regioner, hvor omstillingen vurderes at være mest omkostningsfuld.

Skal begrænse ulighed som følge af grøn omstilling

Blandt de europæiske lande er der stor forskel på, hvor langt man er kommet med den grønne omstilling, og hvilke forudsætninger man har for at gennemføre den. Kigger man eksempelvis på, hvor stor en andel bæredygtige energikilder udgør i medlemslandenes individuelle energiforbrug, lå landene i 2018 fra 7,4 pct. (Holland) og 9,4 pct. (Belgien), op til andele som 41,2 pct. (Finland) og 54,6 pct. (Sverige), ifølge tal fra Eurostat.

Grøn omstilling kan øge arbejdsløshed

Som konsekvens deraf, er der naturligvis også forskel på, hvor store omkostningerne ved grøn omstilling vil være i hvert medlemsland. Her tænkes der dels på de umiddelbare økonomiske omkostninger, der ligger i at skulle investere i ny former for industri, der forurener mindre.

Men omstillingen vil også lede til arbejdsløshed blandt den del af den europæiske arbejdsstyrke, der er ansat i erhverv der ikke umiddelbart kan omstilles, og derfor må nedlægges. Derfor er det hensigten at fonden skal finansiere både opkvalificering af dem, der måtte blive arbejdsløse på grund af omstillingen, og efterfølgende tilbyde dem assistance med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Fond skal sikre sammenhængskraft

Variationerne mellem medlemsstaterne fører til risici for, ikke bare at den grønne omstilling sker med forskellig hastighed i hvert medlemsland, men også at der opstår større ulighed imellem de europæiske regioner. Fondens overordnede mål er således at sikre, at Europa forbliver sammenhængende, under processen med at opnå klimaneutralitet i 2050.

Alle EU-medlemslande vil have adgang til de 7,5 mia. euro, men fordelingen af fondens midler kommer til at afspejle medlemslandenes individuelle kapaciteter til at finansiere grøn omstilling nationalt.

Vidensdannelse og -deling er inden for rammen

Af forslaget fremgår det, at fonden også vil komme til at understøtte dannelse og deling af viden. Forsknings- og innovationsaktiviteter er nævnt som en aktivitet, der ligger inden for rammen for, hvad fonden skal investere i. Det vil være forsknings- og innovationsaktiviteter, der enten kan bidrage til at opnå klimaneutralitet, eller til at minimere de negative konsekvenser, som måtte opstå som følge af omstillingen.

Desuden skal fonden fordre overførsel af avancerede teknologier, og Europa-Kommissionen har til hensigt at oprette en ’Just Transition Platform’, som medlemsstater kan bruge til at dele erfaringer og best practices på tværs af alle berørte sektorer.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor