​​

København præsenterer byers engagement i verdensmålene i Bruxelles

​I forbindelse med European Week of Cities and Regions fortalte Københavns Kommune om, hvad de gør for at opfylde FN’s 17 verdensmål. 

​Førende grønne byer samlet

Copenhagen EU Office arrangerede en workshop i Bruxelles om byers engagement i verdensmålene d. 10. oktober i samarbejde med Bruxelles-kontorerne for Malmö, Hannover, Liverpool, Poznan og Barcelona. Workshoppen, ”Europe’s Cities Delivering the Big Global Agendas”,  havde til formål at sætte byers rolle i opfyldelse af FN’s verdensmål på EU’s agenda, og både Europa-Kommissionen og FN’s kontor i Bruxelles deltog aktivt i debatten. Fra Københavns Kommune deltog Mette Skovgaard, der har stor erfaring med Københavns klimaindsats og cirkulær økonomi inden for affaldshåndtering. Hun kunne bl.a. nævne at København nu har fået en handli​ngsplan (red. handlingsplanen er et udkast) målrettet FN’s verdensmål. 


"Københavner-modellen"

København er stærkt engageret i at indfri FN's mål for bæredygtig udvikling. København har meget ambitiøse visioner om grøn omstilling af energiforsyning, affaldshåndtering, offentlig infrastruktur og mobilitet. Københavns kommune har udviklet Københavnermodellen, som ”… kombinerer miljøinitiativer, økonomisk vækst og livskvalitet på en realistisk, men innovativ måde. Dette afspejles i den seneste kommunale udviklingsplan, hvor der fokuseres på grøn vækst, livskvalitet og reduktion i udledningen af CO2”, fortalte Mette Skovgaard. 


Globale problemer, lokale løsninger

København leder desuden Horizon 2020 projektet, "Cities Cooperating for Circular Economy" (FORCE), som foregår i tæt samarbejde med Hamborg, Lissabon og Genova. Målet er at finde innovative løsninger på affald fra plastik, elektronisk udstyr og træ, samt at undgå madspild.

København er førende inden for bæredygtig affaldshåndtering af plastik. Derfor samarbejder Københavns Kommune med detailhandlere og virksomhedsejere for at understøtte, at plastemballage er designet til genbrug. "Vores mål er at vise, at plastaffald fra husholdninger, detailhandel og andre virksomheder kan indsamles og omdannes til en vigtig ressource", sagde Mette Skovgaard.

I brochuren for workshoppen kan man se mere om talerne, og hvad byerne bag arrangementet gør for at opfylde FN's Verdensmål.


Redaktør