Kommissionen fremlægger køreplan for udrulning af Europæisk Åben Videnskabscloud

​Europa-Kommissionen tager nye skidt på vejen mod at implementere Europæisk Åben Videnskabscloud (EOSC) med FAIR data som mantra og nye calls under Horizon 2020. 

Vent...

En sky til forskningsdata

Kommissionen offentliggjorde den 14. marts en foreløbig køreplan for implementeringen af EOSC, den europæiske åbne videnskabscloud. Målet er at skabe et netværk af 1,7 millioner forskere og 70 millioner professionelle inden for forskning og teknologi. Skyen skal give mulighed for at tilgå, opbevare, dele og genbruge data over hele EU. Kommissionen foreslår, at implementeringen skal foregå i to faser:  i den første fase skal udvikling af EOSC ske under ledelse af Kommissionen og medlemslandene, mens den i anden fase ledes af "stakeholders" under overvågning af medlemslandene.

Kommissionen foreslår en implementeringsmodel for EOSC's udrulning med seks elementer:

  • Opbygning af fælles infrastrukturer
  • Fælles data med udgangspunkt i FAIR principperne og et fælles datasprog
  • Tilgængelig service fra et bruger-perspektiv
  • Simpel adgang samt mulighed for at følge forpligtigelserne om åbne data
  • Regler for deltagelse som tager højde for eksisterende lovgivning og giver juridisk sikkerhed
  • Styrkelse af EU's lederskab indenfor datadrevet innovation 


EOSC blev introduceret som en del af pakken for industrialisering af den europæiske økonomi tilbage i 2016, som havde til formål at styrke Europas position i data-drevet innovation og konkurrenceevne samt at styrke det indre marked. Kommissionens køreplanen for EOSC bygger på konsultationer med videnskabelige stakeholders, som har fundet sted i 2016 og 2017.  De seks elementer i EOSC præsenteret ovenfor er bundet op på forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020's Call INFRAEOSC, som åbnede i slutningen af  2017. Det er rettet specifikt mod implementeringen af EOSC, og skal støtte integrationen af tjenester og operationaliseringen af FAIR data-principperne (Findable, Accesible, Interoperationable, Reuseable), som er hjertet i EOSC. I tredje kvartal af 2018 vil man ifølge modellen offentliggøre en handlingsplan for implementeringen af FAIR data-principperne, som ved udgangen af 2019 skal munde ud i et certificeringsskema.

Deltagelse i EOSC er frivilligt og åbent for alle forskningsdiscipliner. Derfor fokuserer den nye implementeringsmodel på at indarbejde kommende projekter i arbejdsprogrammet for Horizon 2018-2020, der omhandler data. Her er der eksempelvis tale om Data and Information Access Service (DIAS) under jordobservationsprogrammet Copernicus, samt Health and Research Innovation Cloud (HRIC).  EOSC vil derfor komme til at spænde meget bredt. 

Videreudvikling af eksisterende tiltag

Cloud-initiativer var allerede en del af arbejdsprogrammet for Horizon 2020 i perioden 2016-2017, hvor projekterne EOSC-Hub og eInfraCentral blev igangsat.  Disse tjener som forskellige elementer af udrulningen af forskningsskyen, herunder governance, adgang, kvalitetssikring og integrering af forskellige systemer. Køreplanen foreslår, at der allerede i år at forberedes en prototype på EOSC, som skal være færdig i starten af 2019.

Finansiering og fremtid

Det nuværende flerårige finansielle ramme løber frem til 2020, og målet er at EOSC i denne periode skal være budget-neutralt dvs. ikke overskride de cirka 300 mio. EUR, som er afsat under arbejdsprogrammet 2018-2020 i Horizon 2020. Yderligere forslag fra Kommissionen om udvikling af EOSC efter 2020 vil være en del af forslaget for det næste forsknings- og innovationsprogram, FP9, og vil desuden afhænge af, om der bliver fundet ressourcer til EOSC i det næste MFF. Køreplanen, som den er fremlagt nu, skal danne basis for flere konsultationer med medlemslandene, stakeholders og Europa-Parlamentet i forhold til at tage de næste skridt mod reel implementering.

Det forlyder desuden, at EOSC vil blive drøftet på næste møde i Rådet for Konkurrenceevne, som finder sted den 28-29 maj 2018.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor